Nemci vratili naše falične vagone

14 Jan 2012

“Desilo nam se da nam je Nemac 2010. na jednom vagonu obeležio 400 mesta na kojima varovi nisu bili dobri. Deca koja dolaze da rade su dobra i hoće da uče, ali prolaze kurseve od dva-tri meseca”

?ak 30 specijalnih vagona koje je radila Fabrika vagona iz Kraljeva nema?ke železnice nisu htele da preuzmu “jer fabrika nije odradila posao koji je naru?en“.
Greška je nastala u projektovanju tako da kompanija kojom upravlja država od raskida ugovora sa Azov impeksom iz Ukrajine ima rok da do kraja februara greške ispravi ili da reciklira vagone.
“Vagone je trebalo da isporu?imo 3. januara, ali je komisija kupca pronašla brojne greške na konstrukciji. Radi se o specijalizovanim platformama na koje treba da budu montirane dizalice za postavljanje pragova i šina i o vagonima nosa?ima za druge potrebe”, kaže jedan od radnika.
Direktor Fabrike vagona Boško Slavkovi? kaže da “posao nije u opasnosti, naru?ioci su imali nekoliko primedaba i to ?e biti otklonjeno do kraja februara, kada možete o?ekivati poziv za sve?anu primopredaju vagona s naru?iocima”.
Direktor firme koja u ovom trenutku samo gradi jedan specijalni višeosovinski vagon i remontuje nekolicinu za srpske železnice nije imao vremena da odgovori na pitanja kako je došlo do greške i zbog ?ega ?e isporuka vagona kasniti dva meseca jer je bio na poslovnom ru?ku.
“Kuburimo s majstorima. Nema zavariva?a od struke. Desilo nam se da nam je Nemac 2010. na jednom vagonu obeležio 400 mesta na kojima varovi nisu bili dobri. Deca koja dolaze da rade su dobra i ho?e da u?e, ali prolaze kurseve od dva-tri meseca. Za to vreme nemogu?e je nau?iti da variš vagon”, kaže on.
Radnici Fabrikle vagona primili su u januaru zaradu i po. Muka je što se to vodi pod februarsku platu 2011. U me?uvremenu, 50 zaposlenih je uzelo otpremnine i napustilo kolektiv.

(Blic)

Podelite ovu stranicu!