Nemačkoj potrebni praktikanti

17 Aug 2012

Hiljade mladih ljudi ove sedmice započinje sa stručnim osposobljavanjem. Demografske promene sve više utiču na tržište praktikantskih pozicija

U Nema?koj je situacija u obrazovanju kroz rad u praksi „idealna“. Tako je to opisao Markus Kis, stru?njak za obrazovanje pri Nema?koj industrijskoj i trgovinskoj komori (DIHK). Do kraja jula, registrovano je 250.000 novih potpisanih ugovora s praktikantima – što je pove?anje od dva odsto u odnosu na isti period prošle godine, kaže Kis.

„U evidenciji industrijske i trgovinske komore ima oko 12. 000 mesta koja bi trebalo da budu popunjena. Izbor interesantnih zanimanja je veliki i kre?e se od rada u restoranima i hotelima, do industrijskog menadžmenta i IT stru?njaka.“

Potrebni kuvari i hotelijeri

Od ukupno 480.500 slobodnih mesta za praktikante koje je prijavila Savezna agencija za rad (BA), 144.000 je krajem jula još uvek bilo nepopunjeno. Ve?ina slobodnih mesta je u sektoru maloprodaje, a hitno su potrebni i kuvari i hotelski profesionalci.

Demografske promene ve? uti?u na tržište mesta za praktikante. Pre nekoliko godina vladao je nedostatak slobodnih mesta za obrazovanje kroz rad. Industrijska komora navodi da se broj prijava na praktikantske pozicije od 2007. godine smanjio za 30 odsto, a u isto?noj Nema?koj taj procent je još i ve?i – ima preko 50 odsto manje prijava nego pre pet godina. Istovremeno, sve se više pove?ava broj mladih koji se odlu?uju da studiraju.

U nema?koj gra?evinskoj industriji „upalio se alarm“ zbog pretnje nestašicom mlade radne snage. Oni zato žele da pruže šansu onima koji su rano napustili školovanje i koji su imali lošije ocene u školama. Ono što se nije promenilo u toku svih godina, jesu žalbe preduze?a o nedovoljnom poznavanju jezika i matematike. „Tri od ?etiri ispitana preduze?a tvrde da su nepoznavanje jezika i loše znanje matematike, kao i nedostatak socijalnih osobina, kao što su pouzdanost i disciplina – veliki problem. Nedostatak motivacije i discipline teško je nadoknaditi“, kaže Kis.

Istovremeno, zbog velike nezaposlenosti, mnogi mladi iz južne Evrope dolaze u Nema?ku u potrazi za poslom. Budu?i praktikanti, posredstvom Komore za spoljnu trgovinu u Španiji, dolaze do pozicija u nema?kim firmama, objašnjava Mark Kis. Postoji poseban program koji nudi intenzivni kurs nema?kog i stru?no osposobljavanje.

Jedna sli?na razmena postoji i u zemljama isto?ne Evrope. U Erfurtu, koji se nalazi u nema?koj pokrajini Tiringen, postoji jedan važan projekt te vrste gde se obu?avaju mladi iz ?eške, Poljske i Ma?arske. Nema?ka je trenutno najsigurnije tržište rada u Evropskoj uniji. U junu je u Nema?koj bilo 350.000 nezaposlenih mladih ljudi od 15. do 24. godine – dakle 7,9 procenata. U Gr?koj je najve?a nezaposlenost mladih – preko 52 odsto.

(Monika Lomiler/Staša Nikodinovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!