Nemačka video porukom odbija balkanske azilante

08 Aug 2015

Vlasti Nemačke su danas objavile video snimak kojim poručuju migrantima sa Balkana da su im vrlo slabe šanse da dobiju azil u toj zemlji i da će im biti naplaćeni troškovi deportovanja

Vlasti Nema?ke su danas objavile video snimak kojim poru?uju migrantima sa Balkana da su im vrlo slabe šanse da dobiju azil u toj zemlji i da ?e im biti napla?eni troškovi deportovanja.

?etvorominutni video koji ?e biti prikazan u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, prikazuje ukrcavanje migranata u policijski autobus a potom njihovo prekrcavanje u avion koji ih vra?a u zemlje iz kojih su došli.

Nema?ke vlasti se nadaju da ?e na ovaj na?in zaustaviti priliv azilanata iz jugoisto?ne Evrope.

Balkanski azilanti ove godine navaljuju na Nema?ku, iako nemaju skoro nikakve šanse da dobiju azil.

Na video snimku glas spikera poru?uje: “Ne verujte obe?anjima da u Nema?koj možete dobiti azil iz ekonomskih razloga, niti da ?ete dobiti imovinske pogodnosti ili zajmove”.

Azilanti se potom upozoravaju da ?e im biti napla?ene “hiljade evra” na ime troškova deportovanja u zemlje iz kojih su došli.

U prvoj polovini ove godine najviše azilanata u Nema?koj bilo je iz Sirije, a drugo, tre?e i ?etvrto mesto zauzimaju Kosovo, Albanija i Srbija. Oko 40 odsto ukupnog broja azilanata dolazi sa Balkana.

Zvani?nici smatraju da ekonomski migranti iz zemalja koje žele ?lanstvo u Evropskoj uniji samo dodatno optere?uju ionako prenapregnut sistem smeštaja izbeglica i da se to odražava na nema?ku volju da prihvata izbeglice iz zemalja kao što su Sirija, Irak i Eritreja.

Direktor UNHCR-a za Evropu Vinsent Koetel ocenio je danas da azilanti iz balkanskih zemalja “zagušuju sistem” i da “ogromna ve?ina njih nema potrebu za me?unarodnom zaštitom”.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!