Nemačka štampa: Srbija sama sebe blokira

12 Dec 2011

„Srbija sama sebe blokira“ piše list "Zidojče cajtung" povodom odlaganja kandidature Srbije za pristup Evropskoj uniji. Kockanje oko kontrole severa Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, otišlo je predaleko

„Srbija sama sebe blokira“ piše list “Zidoj?e cajtung” povodom odlaganja kandidature Srbije za pristup Evropskoj uniji. Kockanje oko kontrole severa Kosova sa ve?inskim srpskim stanovništvom, otišlo je predaleko.

Zidoj?e cajtung piše:

„Ovaj razvoj je bio o?ekivan i predsednik Boris Tadi? ne bi trebalo da bude iznena?en: Evropska unija za sada nije spremna da ovoj balkanskoj zemlji da status kandidata. Više država ?lanica su mišljenja da Srbija za to nije zrela. Povod za ovakvu  odluku u više navrata je dalo vo?stvo u Beogradu. Kockanje oko kontrole severa Kosova sa ve?inskim srpskim stanovništvom, otišlo je predaleko. Tadi? je iskalkulisao dovo?enje u pitanje posleratnog poretka na Balkanu. Stvorio je atmosferu u kojoj su politi?ari visokog ranga iz njegove vlade ponovo brbljali o oružanom sukobu za Kosovo polje…

Krajem novembra su srpski ekstremisti iz vatrenog oružja pucali na  nema?ke i austrijske vojnike u sastavu Kfora. Beograd ih je dugo podržavao, a sada gotovo da nije u stanju da ih kontroliše. Dovoljno je bilo upozorenja da je ovakva strategija opasna. I Angela Merkel je bila jasna!

Tek u poslednjem momentu je Srbija, na razgovorima sa vladom Kosova u Briselu, pokazala spremnost na kompromis. I zato joj  Evropska unija, u petak (9.1.2), nije sasvim zatvorila vrata. Ako Srbija, do marta, sprovede u delo sporazum o zajedni?koj kontroli granica sa Kosovom i kona?no ukine izolaciju susedne zemlje, predsednik Tadi? bi ta?no pred parlamentarne izbore mogao da bude nagra?en statusom kandidata. Me?utim, postoji velika opasnost da i prozapadnja?ki Tadi? podlegne iskušenju da pred izbore sve uloži na patriotsku kartu. Na putu ka Briselu, Srbija sama sebi stoji na putu“, komentariše Zidoj?e cajtung koji izlazi u Minhenu.

I Velika Britanija sama sebe dovodi u izolaciju

“Sama je kriva što se našla po strani” – tvrde nema?ki komentatori. List Rajnfalc koji izlazi u Ludvigshafenu piše:

„Splendid isolation“- divna izolacija,  bila je do po?etka 20. veka jedan od glavnih principa britanske spoljne politike. Velika Britanija je gledala da se drži po strani zbivanja na evropskom  kontinentu, a da se više posveti negovanju odnosa sa kolonijama…Gotovo 100 godina kasnije, Velika Britanija je ponovo izolovana, me?utim, teško da bi se ovo stanje moglo nazvati divnim. To što je premijer Dejvid Kameron fabrikovao na samitu EU, pod pritiskom notornih evro-skeptika u njegovoj konzervativnoj stranci, bio je klasi?an autogol“, zaklju?uje komentator Rajfalca.

A Ostze-cajtung iz Rostoka piše:

„Od ju?e Evropa više nije ono što je bila. …Nemci i Francuzi su se oslobodili britanske politike ko?enja. S jedne strane, nije dobro što je naš mali kontinent podeljen, što nije u stanju da bude jedinstven u prvoj privrednoj krizi od Drugog svetskog rata. S druge strane, dobro je što su se Berlin i Pariz oslobodili mita da je samo „najmanji zajedni?ki imenitelj“ dobar za Evropu. Britanci, ni onako, ne bi prihvatili više od toga“.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!