Nemačka: Obeleženo 70 godina od oslobođenja logora Bergen-Belzen

26 Apr 2015

Više od 70.000 ljudi umrlo je u tom logoru, među kojima i Ana Frank, jevrejska devojčica čuvena po svom dnevniku

Preživeli holokausta i zvani?nici okupili su se u nedelju u spomen kompleksu bivšeg koncentracionog logora Bergen-Belzen na severu Nema?ke, na ceremoniji povodom 70. godina od oslobo?enja tog logora u Drugom svetskom ratu.

Logor su 15. aprila 1945. oslobodili britanski vojnici, koji su pronašli više od 10.000 tela mrtvih ljudi kada su u njega ušli.

Nema?ki predsednik Joahim Gauk zahvalio je britanskim vojnicima na oslobo?enju logora, nazvavši ih “ambasadorima demokratske kulture koji nisu tražili osvetu”.

Oko 200.000 ljudi deportovano je u Bergen-Belzen tokom nacisti?ke strahovlade. Više od 70.000 ljudi umrlo je u tom logoru, me?u kojima i Ana Frank, jevrejska devoj?ica ?uvena po svom dnevniku.

“Trenutno, stojimo na jednom od najve?ih jevrejskih grobalja na svetu. Ali nema nadgrobnog kamenja, nema oznaka. Žrtve koje su sahranjene ovde nisu samo izgubile svoje živote. Nacisti su im uzeli i identitete”, rekao je predsednik Svetskog jevrejskog kongresa Ronald Lauder.

Širom Nema?ke i Poljske tokom prole?a drže se ceremonije kojima se obeležava napredovanje savezni?kih trupa koje je dovelo do kona?nog poraza vojske nacisti?ke Nema?ke pre 70 godina.

One su ove godine posebno bolne jer je sve manji broj preživelih i svedoka holokausta, u kojem je antisemitski režim nema?kog nacisti?kog vo?e Adolfa Hitlera ubio šest miliona Jevreja.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!