Nema o čemu da se razgovara?

22 Sep 2008

Lideri vojvo?anskih ma?arskih stranaka – svi?alo se to nekome ili ne – treba da sednu i raš?iste da li u praksi post…

Lideri vojvo?anskih ma?arskih stranaka – svi?alo se to nekome ili ne – treba da sednu i raš?iste da li u praksi postoji, funkcioniše li Ma?arska koalicija, ili ne – piše, pored ostalog, u autorskom tekstu Antal Bozoki povodom izostajanja predstavnika Saveza vojvo?anskih Ma?ara sa sastanka najviših politi?kih lidera Ma?ara u Vojvodini, kojeg je sazvao predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandor Pal sa ciljem da usaglase stavove povodom najavljenog skorog donošenja Zakona o nacionalnim savetima, a predsednik SVM Ištvan Pastor u medijima takav skup ocenio kao „prividnu aktivnost“.
„Interesi vojvo?anskih Ma?ara zahtevaju kontinuirano održavanje veza i usaglašavanje izme?u ma?arskih stranaka i civilne sfere o svakom pitanju koje uti?e na položaj naše manjine koja se sve više osipa. A, oni rukovodioci kojima to ne odgovara, što pre treba da napuste politiku. Što pre, to bolje. Razjedinjavanje i politika separatnog poga?anja, naime, više ne može da se toleriše. Došlo je vreme za ispunjavanje obe?anja, kao i polaganja ra?una“ – navodi se u tekstu predsednika nevladine organizacije „Argus“ Antala Bozokija.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!