“Neka premijer prebroji svinje i ceh ispostavi sebi”

18 Nov 2016

Kako će to seljaci gajiti svinje kada se tov ne isplati ni novosadskoj "Neoplanti"?

 

S obzirom na to da je onomad prebrojao krave i utvrdio da ih imamo manje nego pre 100 godina, premijeru Aleksandru Vu?i?u predlažemo da se malo baci na  prozivku srpskih svinja pa da vidimo dokle smo stigli i gde idemo. Skoro pet godina je na vlasti pa bi bio red da malo ceh za ono što se dešava ispostavi sebi, a ne samo prethodnicima.

Elem, prebrojavanje nije nužno zbog brojke koja ?e se dobiti ve? zbog toga da premijer i njegov ministar zadužen za poljoprivredu stave prst na ?elo i objasne kako ?e to naši seljaci gajiti svinje kada se tov ne isplati ni novosadskoj “Neoplanti”.

Novosadska industrija mesa “Neoplanta”, u vlasništvu kompanije “Nelt”,  zatvara farmu svinja, a obustavi?e i prodaju svežeg mesa. Kako je re?eno, farmski biznis bi?e obustavljen privremeno, a radi?e se na unapre?enju prera?iva?kog sektora.

-Tokom prethodnih godina tržišni uslovi su se zna?ajno promenili, posebno u mesnoj industriji. Kako bismo nastavili sa daljim razvojem i kako bismo stvorili preduslove za dalje investicije, još bolje uslove rada i stabilnost, doneta je strateška odluka da privremeno iza?emo iz farmskog biznisa i trgovine i prodaje svežeg mesa – naglasili su u “Neoplanti”.

Za “Agrosmart” su kazali da kompanija ima plan da u narednom periodu kroz investicije podigne konkurentnost u ovim oblastima poslovanja, za šta je neophodno vreme i privremeno zaustavljanje poslovnih aktivnosti u ovim organizacionim celinama.

-U me?uvremenu, nastavi?emo da razvijamo segment u kome smo najbolji i prepoznatljivi, a to je proizvodnja prera?evina. Dakle, u narednom periodu bi?emo fokusirani na rast i razvoj mesnih prera?evina i ja?anje naše liderske pozicije u Srbiji i regionu. Na tom putu, “Neoplanta” ?e nastaviti da posluje u sastavu “Nelta”, uz punu podršku svih ?lanica “Nelt grupe” – kažu u “Neoplanti”.

“Neoplanta” je jedna od najuglednijih doma?ih klani?nih industrija s ogromnom tradicijom i zna?ajnim tržištem. Pa ako se njoj ne isplati tov, kako ?e to onda seljak iz Srema, Ma?ve ili Ba?ke imati ra?unicu da tovi svinje. “Neoplanta” ima i prodavnice i proizvodi prera?evine naveliko i opet zatvara vrhunsku farmu, a svoje prera?evine namerava da pravi od tu?eg mesa. Od ?ijeg? Kupova?e tovljenike od paora? Koji ?e to srspki seljak proizvoditi jeftinije od onoga što je “Neoplanta” radila na ?eneju? Kako ?e se to isplatiti tov 200 svinja, a ne isplati se uzgoj 20.000 tovljenika?

Druga stvar na koju ovaj dvojac bez kormilara, Vu?i?-Nedimovi?, treba da odgovori je da li slu?aj “Neoplante” pokazuje šta je to ulaganje u razvoj prera?iva?kih kapaciteta, jer na preradi i investicijama ministar poljoprivrede tvrdi da ?e podsta?i srpsku poljoprivredu. Tvrdi Nedimovi? da nam nedostaju prera?iva?ki kapaciteti. Tvrdi isto ono što tvrdi i “Neoplanta”. Prerada je klju?. Sada neka Nedimovi? odgovori šta ?e prera?ivati klanice. Uvozno ili doma?e meso ili svi ?ekaju da” Tenis” gaji svinje, a ostali da prera?uju? Možda je to rešenje. Ako je tako, onda nema druge nego da  i naši seljaci ulože u klanice pa da u svakom selu imamo po deset proizvo?a?a pašteta i viršli. Možda je  najbolje da svaki seljak ima svoju klanicu, a svinje neka gaji ko mora. Što ne bi paori kupovali svinje od “Tenisa” pa ih onda prera?ivali u vlastite specijalitete s geografskim poreklom?

Apsurd do apsurada. Ovde se naravno ne radi o kritici “Neoplante”, jer oni rade što moraju, i svakako ne bi gasili farmu da im ra?unica pokazuje druga?ije. Problem su paori i strategija poljoprivrede i investicija o kojoj pri?a Nedimovi?. A ništa drugo i ne pri?a nego izbacuje na?elne parole koje s realnoš?u veze nemaju, ali lepo zvu?e. Eto mu primer mesne industrije pa neka objasni koncept investicija i kako tu da se ubace paori.

Možda Nedimovi? predloži seljacima, ako uopšte nekada nešto konkretno bude predložio,  da po?nu uvoz pile?eg separata i da za prera?evine njega koriste, a ne meso. Separat košta 50 dinara kilogram,a meso 400 dinara. Možda je to primer razvoja prera?iva?ke industrije i razvoja poljoprivrede.

 

(Agrosmart)

Podelite ovu stranicu!