Ne prestaje glorifikacija ratnih zločina i zločinaca u regiji

Ovo stanje, koje je za žaljenje, mora se promijeniti brzo i s opipljivim rezultatima, kaže komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović

14. jan 2019

Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović izrazila je zabrinutost zbog nazadovanja na polju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regiji, posebno ukazujući na problem glorifikacije ratnih zločina i ratnih zločinaca te oživljavanja ideologija i retorike koje su vodile ratovima 1990-ih.

Ona je u razgovoru za Fenu podsjetila da je Bosna i Hercegovina članica Vijeća Evrope gotovo 17 godina i kao takva je prihvatila niz obaveza koje važe za sve države članice na polju demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Od prijema u članstvo u Vijeće Evrope Bosna i Hercegovina je ratificirala desetke ugovora i obavezala se prema jednom broju mehanizama Vijeća Evrope, uključujući Evropski sud za ljudska prava.

‘Dvije škole pod jednim krovom’

Sve ovo je, smatra Mijatović, imalo određene koristi za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije u zemlji, a postoji solidan zakonodavni okvir na ovim poljima.

„Međutim, zabrinuta sam zbog izostanka efikasne implementacije i legislative, a jedan broj briga za ljudska prava ostaje da bude riješen. Također sam ozbiljno zabrinuta zbog nazadovanja na polju ljudskih prava koje vidimo u Bosni i Hercegovini i regionu. Mislim ovdje naročito na rašireni govor mržnje, glorifikaciju ratnih zločina i ratnih zločinaca, oživljavanje ideologija i retorike koje su vodile ratovima 1990-ih, uništavanjima i ljudskim gubicima u prošlosti, kao da nismo naučili nikakve lekcije iz prošlosti. Ovo stanje, koje je za žaljenje i koje izaziva zabrinutost, mora se promijeniti brzo i sa opipljivim rezultatima“, upozorila je.

Mijatović naglašava da Bosna i Hercegovina mora hitno rješavati pitanje podjela u obrazovanju po etničkim linijama, ukinuti sistem „dvije škole pod jednim krovom“ i pružiti svoj djeci pristup kvalitetnom obrazovanju, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, te sprečavati i efikasno se boriti protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.

„Kao što sam navela u govoru na komemoraciji u Srebrenici prošle godine, ako želimo da naša djeca rastu u duhu raznolikosti, tolerancije i poštovanja drugog, ako želimo da im damo neophodna antitijela za borbu protiv indoktrinacije, mržnje i nasilja, moramo ih obrazovati o prošlosti, obrazovati ih da razgolite mitove, obrazovati ih o pravdi i jednakosti za sve. Mislim da je ovo jedan od najvećih izazova koji su pred Bosnom i Hercegvinom i čitavim regionom“, poručila je.

Više političke odgovornosti i volje

Kao država članica Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina ima obavezu provesti presude Evropskog suda za ljudska prava, uključujući presude u slučaju Sejdić-Finci.

Mijatović najavljuje da će nastaviti pozivati bh. vlasti da provedu ove presude, s namjerom da dovedu svoj Ustav i izborno zakonodavstvo u sklad s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Osim toga, bh. vlasti moraju pokazati više političke odgovornosti i volje da provedu presude Evropskog suda.

„Vlasti zu Bosni i Hercegovini trebaju ubrzati rad na ustanovljavanju sudbine nestalih osoba, efikasnom procesuiranju ratnih zločina i osigurati da prava svih žrtava rata, naročito žena žrtava seksualnog nasilja, budu zaštićena“, kaže Mijatović.

Ocijenila je kako je pitanje ljudskih prava s kojima će se vlasti nastaviti suočavati migracija.

‘Provodite preporuke Vijeća Evrope’

„Interesantno, prvo pismo koje sam poslala jednoj državi članici Vijeća Evrope kao komesarka za ljudska prava bilo je u maju 2018. godine upućeno [ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercepovine] Draganu Mektiću i Semihi Borovac vezano za migracije i azil. Nadam se da će vlasti nastaviti jačati kapacitete na ovom polju, osigrati da sve osobe koje traže azil imaju pristup individualiziranoj proceduri za azil te da akcije vlasti budu u punom skladu sa međunarodnim obavezama zemlje“, rekla je ona.

Istakla je da su ovo neki od izazova s kojima se suočava Bosna i Hercegovina u 2019. i godinama koje dolaze te najavila da će njen ured nastaviti blisko nadzirati provedbu obaveza Bosne i Hercegovine.

„A ja ću se angažovati, pomagati i pozivati vlasti da se drže obaveza koje proizilaze iz članstva u Vijeću Evrope“, zaključila je Mijatović.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Potop
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga