Ne kradite poklopce!

15 Jun 2010

godišnji gubici od krađa poklopaca iznose desetine miliona dinara, a posledica krađa je ugrožena bezbednost građana koji "propadnu u rupu gde je poklopac ukraden i povrede se"

Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi? zatrazio je danas da se uhapse i kazne lopovi koji po gradu kradu poklopce sa šahtova.

Jovanovi? je tokom obilaska grada zatražio da se kazne i oni koji otkupljuju ukradeno.

“Novosa?ani i Novosa?anke godinama trpe bahatost i bezobrazluk lopova i tome se mora stati na put”, kazao je on.

Jovanovi? je ocenio da inspekcije moraju bolje da rade i da prou?e sve pravne mogu?nosti kako bi po?inioci bili prona?eni i kažnjeni.

Prema njegovim re?ima, godišnji gubici od kra?a poklopaca iznose desetine miliona dinara, a posledica kra?a je ugrožena bezbednost gra?ana koji “propadnu u rupu gde je poklopac ukraden i povrede se”.

Jovanovi? je naveo da ?e JKP Vodovod i kanalizacija ubudu?e postavljati takozvane anti-vandal poklopce, koji imaju poseban klju? za otvaranje, što ?e u velikoj meri spre?iti kra?e.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Branko Bjelajac rekao je da do sada nije uhapšen niko od odgovornih za kra?u poklopaca šahtova i njihov otkup.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!