NDNV: Zaustaviti hajku na pisce i intelektualce

23 Jan 2012

Medijsko ludilo po receptu devedesetih

Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije je osudilo hajku koja se sprovodi protiv ovdašnjih pisaca i intelektualaca preko opskurnih tabloida, ali i tzv. ozbiljnih medija, i traži da se ona hitno obustavi. NDNV smatra da hajka neodoljivo podse?a na devedesete godine prošlog veka i na istragu “doma?ih izdajnika”, a da njome rukovode i sprovode je isti ideolozi i stari/novi izvršioci radova.

„Medijsko ludilo oli?eno u glasilima koja sebe neopravdano svrstavaju u ‘dnevne novine’, u histeri?nom traganju za neprijateljima, otišlo je ?ak dotle da je u toku obra?un i sa ‘stranim izdajnicima’, oli?enim ni manje ni više nego u glumici i rediteljki An?elini Džoli, peva?ici Šakiri itd, koje su tako?e okvalifikovane kao ‘neprijatelji srpstva’?!”, kaže se u saoštenju NDNV-a.

NDNV navodi da opskurna glasila o?igledno slede instrukcije svojih politi?ko-marketinških (prikrivenih) vlasnika. A te instrukcije su vrlo jednostavne: dodatno sluditi ionako slu?ene gra?ane Srbije, kako ne bi imali vremena da razmišljaju o stvarnim problemima koji ih tište, a koji su pre svega egzistencijalne prirode.

„Drugim re?ima, ako nema hleba, dajmo narodu barem igara i to tako što ?emo prineti poneku žrtvu na ofucani patriotski stub nekakvog imaginarnog ‘srpstva’. I to tako?e predstavlja kontinuitet politike iz devedesetih godina”, kaže se u saopštenju NDNV-a.

NDNV upozorava da je u Srbiji je, dakle, sve mogu?e, pa i to da doju?erašni portparol politike etni?kog ?iš?enja i genocida sada ima dovoljno “moralne hrabrosti” da se oglašava o nekakvom terorizmu. U Srbiji je, navodi NDNV, mogu?e i da se štampaju “dnevni listovi” koji krše sve profesionalne i eti?ke norme, krše?i pritom i zakone, a da za njihove sadržaje niko ne odgovara, jer ?ute i tužilaštva, a ?ute i “reformisani” sudovi. Svi zajedno, nesmanjenom žestinom rade na tome da u?utkaju još ono malo misle?ih osoba u ovoj nesre?noj i zaglibljenoj zemlji, ono malo osoba koje su uprkos svemu i danas u stanju da kažu da su i car i njegove sluge ružni i goli.

Srbiju o?igledno o?ekuju veoma teški dani, na delu je “novi totalitarizam”, koji sigurno gra?anima ne može doneti ništa dobro. Pitanje je samo da li ?e gra?ani imati dovoljno svesti da ne nasednu na novo “prodavanje magle” – isti?e NDNV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!