NDNV: Utvrditi pozadinu napada na Vladimira Ješića

15 Apr 2015

"Politička borba" koja podseća na vreme uspona fašizma i nacizma

Nezavisno društvo novinara Vojvodine tražilo je danas od nadležnih organa da pod hitno utvrde identitet i primereno kazne po?inioca napada na kolegu Vladimira Ješi?a, koji se desio ju?e u In?iji.

Ovo udruženje je od nadležnih organa tako?e zahtevalo da ispitaju informacije koje su se pojavile u javnosti da se nasilnik nakon napada odvezao u automobilu koji je iznajmljen u jednoj rent-a-kar agenciji od strane predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke.

– NDNV smatra da ovaj incident može biti posledica kampanje straha i nasilja koju ova stranka sprovodi na lokalnom nivou u prelomnim politi?kim trenucima, bilo da je re? o lokalnim izborima ili “upodobljavanju” vlasti. Tada u lokalne sredine pristižu nepoznati ljudi sumnjivog izgleda u skupim automobilima koji zastrašuju politi?ke protivnike i gra?ane. A ne bi bilo prvi put da koriste i fizi?ko nasilje – navodi se u saopštenju ove organizacije.

NDNV je podsetio da ovakav na?in “politi?ke borbe” “neumitno podse?a na vreme uspona fašizma i nacizma” i ukazao na “strašne politi?ke i društvene posledice koje iz toga mogu da proiza?u”.

LDP osudio napad na Vladimira Ješi?a

Pokrajinski odbor Liberalno demokratske partije najoštrije osu?uje napad na novinara Vladimira Ješi?a, saopšteno je danas iz stranke.

U saopštenju se ocenjuje da je neophodno da društvo i državne institucije reaguju i da se prekine spirala nasilja koja je nametnuta kao društveno prihvatljivo ponašanje.

Predsednik vojvo?anskog LDP Saša Šu?urovi? poru?io je u pisanoj izjavi da se borba za politi?ku vlast vodi politi?kim sredstvima, te da svaki vid nasilja, ucena i brutalnosti ne sme ostati nekažnjen od strane nadležnih institucija, ali i gra?ana koji  moraju na izborima kazniti one koji propagiraju ovakav vid politi?ke borbe.
“Poltiti?ke garniture na vlasti se smenjuju. Vlasti dolaze i prolaze, ali je važno kakvo društvo ostavljaju za sobom i šta promovišu kao društvene i moralne vrednosti. Na žalost svedoci smo da stvaranje atmosfere lin?a, prilikom pokušaja promena vlasti na lokalnim nivoima sve ?eš?e postaje prate?i momenat. To je nedopustivo i
mora se tome stati na put”, izjavio je on.

Šu?urovi? je dodao i da se u Vojvodini, koja je poznata kao vrlo tolerantna sredina ose?a velika nelagodnost kada su ovakvi doga?aji politi?kih pritisaka i napada u pitanju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!