NDNV tražio od RTV-a informacije o izboru novog rukovodstva

12 Jul 2016

RTV informacije skriva kao zmija noge, što samo može da znači da izbor rukovodstva prate neregularne radnje koje obesmišljavaju ideju javnog konkursa

Pozivaju?i se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) tražilo je danas od Radio-televizije Vojvodine (RTV) informacije o javnim konkursima za izbor novog rukovodstva ovog javnog medijskog servisa, koji se sprovode daleko od o?iju javnosti, saopštilo je danas to medijsko udruženje.

U saopštenju se navodi da, iako bi izbor klju?nih ljudi RTV-a morao da bude transparentan, iako bi gra?ani i stru?na javnost morali da znaju ko su kandidati za klju?ne funkcije, kakve su njihove profesionalne preporuke i kakav je njihov plan rada, RTV ove informacije skriva kao zmija noge, što samo može da zna?i da ove izbore prate neregularne radnje koje obesmišljavaju ideju javnog konkursa.

“NDNV je zahtevao informacije ko su osobe koje su konkurisali za mesta generalnog direktora, direktora programa i glavnog i odgovornog urednika, zahtevao je njihove profesionalne biografije, kao i dodatna dokumenta vezana za prijave. Zatražen je i program rada koji je po uslovima konkursa morao da dostavi novi generalni direktor Miodrag Koprivica, kao i njegovi do sada javnosti nepoznati protivkandidati”, objašnjava se u saopštenju NDNV-a.

To medijsko udruženje je pozvalo rukovodstvo RTV-a da svoj rad u?ini transparentnim jer javni medijski servis je vlasništvo svih gra?ana Vojvodine, a ne njihovo privatno preduze?e.

“Izme?u ostalog, bio bi red da se gra?anima saopšti kada ?e biti izabran novi programski direktor i glavni i odgovorni urednik”, dodaje se u saopštenju NDNV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!