NDNV: Serijal dokumentaraca o pomirenju od ponedeljka na RTV-u

15 Feb 2015

"Živeti zajedno" u produkciji NDNV-a i BH novinara

Dokumentarni serijal “Živeti zajedno”, koji je posve?en procesu pomirenja i ja?anju me?uetni?kog poverenja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, po?inje sutra na Radioteleviziji Vojvodine, dokumentarnim filmom “Znam šta je ofsajd”, koji je posve?en ulozi sporta u obnovi pokidanih veza me?u ljudima.

Producenti serijala su Nezavisno društvo novinara Vojvodine i udruženje BH novinari, a projekat “Živeti zajedno” podržala je Evropska unija iz svoga fonda “Ja?anje medijskih sloboda u Srbiji”.

Film “Znam šta je ofsajd” govori o temi šta za društvo zna?i kada je sport mnogo više od igre, a u filmu se kao protagonisti pojavljuju i brojni sportisti iz bivše Jugoslavije, koji svedo?e da veze izme?u njih nisu bile pokidane ni tokom jugoslovenskih ratova.

Film predstavlja i uspomenu na velikane jugoslovenske košarke, Mirzu Delibaši?a i Krešimira ?osi?a, a govori i o ?asnim i ljudskim postupcima Dragana Kapi?i?a, Dejana Bodiroge, Bogdana Tanjevi?a, Zdravka ?e?ura, Vje?islava Tolja…, kao i o akciji zajedni?kog navijanja za susedne fudbalske reprezentacije, koju su organizovali mladi iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Izme?u ostalog, film govori i o brutalnom ubistvu nekadašnjeg jugoslovenskog rukometnog reprezentativca Gorana ?engi?a, tokom opsade Sarajeva, 1992. godine.

Autori su Arijana Sara?evi? Hela? i Darko Šper, a film ?e biti premijerno prikazan na RTV-u u ponedeljak u 23 sata, na prvom programu te televizije, koja je koproducent filmova.

U okviru serijala bi?e prikazana još ?etiri dokumentarna filma, me?u kojima je i film “Apostoli dobra”, u kojem autorke Željka Mihaljevi? i Maja Le?enac govore o sveštenicima koji su u vreme rata pomagali ljudima, bez obzira na njihovu veroispovest.

Tre?i film, “Heroji bitke za ranjenike”, autora Aleksandra Relji?a, za tematiku ima ratno Goražde i veliku humanost na delu, dok je ?etvrti dokumentarni film “Komšije” posve?en je dobrim ljudima u vremenu zla sa podru?ja Prijedora, a autori su Mirha Dedi? i Marko Rogi?evi?.

Serijal ?e biti zatvoren dokumentarnim filmom “Nisu ?utali”, koji govori o antiratnom pokretu u Vojvodini po?etkom devedesetih godina prošlog veka. Autori tog filma su Branislava Opranovi?, Darko Šper, Maja Le?enac i Norbert Šinkovi?.

U okviru istog projekta nastali su i novinarski istraživa?ki tekstovi na sli?ne teme.

Kako je najavljeno, u narednom periodu NDNV i BH novinari ?e organizovati niz javnih debata u Srbiji i u Bosni i Hercegovini na kojima ?e promovisati dokumentarne filmove i teme pomirenja i ja?anja me?uetni?kog poverenja na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!