NDNV raspisao konkurs za nagradu za izveštavanje na manjinskim jezicima

13 Sep 2017

"Nagrada NDNV-a ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća novinara koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina, a koji nisu vidljivi široj društvenoj zajednici"

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) raspisalo je danas konkurs za Godišnju nagradu novinarki ili novinaru koji su tokom 2017. godine postigli izuzetne rezultate u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina.

Konkurs za nagradu otvoren je za sve novinare koji su u periodu izme?u 1. januara i 15. decembra 2017. godine objavili najmanje tri medijska priloga na nekom od jezika nacionalnih manjina u kojima se, na visoko profesionalan i eti?an na?in, promovišu vrednosti tolerancije, multikulturalnog društva i interkulturalne komunikacije, odnosno kriti?ki ukazuje na politi?ke i društvene devijacije, navodi se u saopštenju za javnost.

Objašnjava se da se za nagradu mogu nominovati novinari koji rade u bilo kom tipu medija u Srbiji: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.

“Prilozi koji se nominuju nisu žanrovski ograni?eni, odnosno mogu biti sve postoje?e novinarske forme, od izveštaja do komentara i eseja, iako ?e se posebno vrednovati istraživa?ki i istraživa?ko-analiti?ki prilozi”, piše u saopštenju.

“Nagrada NDNV-a najboljoj novinarki ili novinaru koji su tokom 2017. godine postigli izuzetne rezultate u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignu?a novinara koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina, a koji nisu vidljivi široj društvenoj zajednici. Na taj na?in želimo da potpomognemo interkulturalne procese u društvu”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je rok za podnošenje prijava 31. decembar, a nagrada podrazumeva i nov?ani iznos. Prijavu treba poslati na imejl adresu ndnvsekretarijat@gmail.com.

Nagrada se dodeljuje u okviru realizacije projekta “Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – prava i obaveze”, koji sprovodi NDNV uz podršku organizacije Civil Right Defenders.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!