NDNV: Rasizam u listu koji izdaje Nacionalni savet Mađara

12 Jun 2015

Širenje mržnje prema pripadnicima romske populacije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije protestuje zbog rasisti?kog priloga u listu “Het Nap” pod nazivom “Romsko ludilo ga?anja jajima”, autorke Elvire Ren?enji, u kojem se širi mržnja prema pripadnicima romske populacije i reprodukuju najprizemniji stereotipi o njima, saopšteno je danas iz tog novinarskog udruženja.

U saopštenju NDNV se ocenjuje da je taj prilog u potpunoj suprotnosti ne samo sa eti?kim kodeksom novinarstva ve? i sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji u ?itavom nizu ?lanova tretira govor mržnje i pravne mere protiv njega. Kako se isti?e, prilog tako?e krši i Zakon o zabrani diskriminacije

“Najmanje što uredništvo ovog lista, kojem je osniva? Nacionalni savet Ma?ara može da uradi jeste da se izvini Romima, ali i svojim ?itaocima zbog ovog sramotnog priloga koji svakako može da se ?ita i kao poziv na nasilje. Najmanje što osniva? može da uradi jeste da upravu i uredništvo lista pozove da preuzmu odgovornost i odgovaraju?e posledice zbog katastrofalnog ure?iva?kog propusta”, piše u saopštenju NDNV.

U tom novinarskom udruženju su podsetili i na užasne posledice koji govor mržnje u medijima može imati po jedno društvo, navode?i kao primer devedesete godine. U saopštenju se ukazike i na težak položaj pripadnika romske zajednice, koji zahteva afirmativnu akciju medija, a ne vulgarnu satanizaciju.

“O ovom slu?aju NDNV ?e obavestiti doma?e i me?unarodne organizacije koje se bave zaštitom manjinskih prava”, poru?ili su u NDNV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!