NDNV: Nedostatak stručnih kadrova najveći problem za realizaciju EU projekata

19 Jul 2015

Lokalne samouprave u Vojvodini u periodu od 2007. do 2013. godine realizovale ukupno 256 projekata , ukupne vrednosti veće od 120 miliona evra

Nedostatak stru?nih kadrova u oblasti projektnog planiranja i realizacije projekata je “hroni?na boljka” skoro svih lokalnih samouprava u Vojvodini, ocenjuje se u istraživanju Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) o realizaciji evropskih projekata u toj pokrajini.

Ograni?ene ili skromne budžetske i materijalne mogu?nosti, posebno manjih i siromašnijih opština u sufinansiranju i predfinansiranju EU projekata ?esto se apostrofira kao veliki ograni?avaju?i faktor, navodi se u istraživanju “Evropa u Vojvodini”, koje je sprovelo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV).

Istraživanje je pokazalo da su lokalne samouprave u Vojvodini u periodu od 2007. do 2013. godine realizovale ukupno 256 projekata koji su finansirani od strane EU, ukupne vrednosti ve?e od 120 miliona evra.

Neke lokalne samouprave u?estvovale su u realizaciji dvadesetak projekata, dok su opštine Be?ej, Ba?ka Palanka, Odžaci, Opovo i Srbobran u tom periodu realizovale svega po jedan projekat koji je podržan od strane EU.

Najviše projekata realizovali su Novi Sad, Vršac, Zrenjanin, Pan?evo, Subotica, Temerin, Kanjiža, Novi Kneževac, navodi se u istraživanju.

Najviše projekata realizovano je u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, zatim u oblasti unapre?enja rada lokalne samouprave, kao i u oblasti zaštite životne sredine, dok je najmanje projekata realizovano u oblasti obrazovanja.

Projekat “Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013” realizovalo je više od 20 novinara, analiti?ara i istraživa?a NDNV-a, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Cilj projekta bio je da upozna javnost sa postignutim rezultatima i da predo?i zna?aj projektnog finansiranja opština i gradova iz fondova EU.

Istraživanju su se odazvale 44 od 45 lokalnih samouprava u Vojvodini. Jedino opština Titel nije želela da u?estvuje u istraživanju, a prema raspoloživim podacima, ta lokalna samouprava i nije relizovala nijedan projekat koji je finansiran od strane EU.

Istraživanje je objavljeno na portalu www.najgradonacelnik.org, a novinarski tekstovi na portalu www.autonomija.info.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!