NDNV: Ministarstvo nije formiralo radnu grupu za novu Medijsku strategiju

26 Oct 2016

NDNV je zabrinut zbog netransparentnosti rada novog Ministarstva kulture i informisanja Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) saopštilo je danas da je od Ministarstva kulture i informisanja dobilo informaciju da ta institucija nije formirala radnu grupu ili neko drugo radno telo za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji.

Takođe, ministarstvo nije formiralo ni radnu grupu za evaluaciju sprovođenja važeće Medijske strategije i seta medijskih zakona proisteklih iz nje, naveo je NDNV u saopštenju za javnost.

To novinarsko udruženje je izrazilo zabrinutost jer su ozbiljno prekoračeni rokovi za temeljnu analizu efekata Medijske strategije koja važi za period od 2011. do 2016. godine, kao i za izradu nove strategije, koja treba da važi od 2016. do 2021. godine.

NDNV je podsetio da je reč o rokovima koji su predviđeni Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje, prema kojem je Srbija preuzela obavezu da do trećeg kvartala ove godine izvrši temeljnu analizu efekata postojeće Medijske strategije s ciljem identifikacije osnovnih prepreka za njeno sprovođenje, utvrđivanja strateških ciljeva nove strategije i izrade preporuka za prevazilaženje utvrđenih prepreka.

U Akcionom planu se navodi da je država Srbija takođe trebalo da do četrvtog kvartala ove godine ima izrađenu i novu Medijsku strategiju (2016-2021), s ciljem daljeg jačanja transparentnosti vlasništva nad medijima, praćenja efekata privatizacije medija, sprečavanja kontrole medija, osnaživanja medijskog pluralizma, medijske pismenosti i samoregulacije.

“Više je nego zabrinjavajuće što do sada nije čak ni formirano radno telo koje bi se bavilo ovim pitanjima. NDNV je zabrinut zbog netransparentnosti rada novog Ministarstva kulture i informisanja Srbije”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je ministarstvo u odgovoru na dopis NDNV-a navelo da će “u najkraćem roku otpočeti sa radom na izradi nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji”.

Ocenjuje se da taj odgovor ne uliva nadu da se tom važnom poslu pristupa ozbiljno, odnosno na odgovarajući način.

NDNV je zatražio da procesi evaluacije efekata postojeće Medijske strategije i izrade nove budu “inkluzivni i otvoreni” i da u njima moraju da učestvuju medijska i novinarska udruženja, kao i relevantna udruženja građana i zainteresovane institucije, regulatorna i samoregulatorna tela.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!