NDNV: Medijske reforme doživele kolaps, potrebno menjati medijske zakone

03 Mar 2016

Nije prihvaćen skoro nijedan od predloga za izmenu pravilnika koje su eksperti NDNV-a uputili Ministarstvu

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) sa žaljenjem konstatuje da je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije propustilo da suštinski izmeni Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odnosno da izmenom ovog podzakonskog akta unapredi proces konkursnog sufinansiranja, koji je tokom protekle godine bio više nego problemati?an na nivou lokalnih samouprava, saopšteno je danas iz tog novianrskog udruženja.

U saopštenju se isti?e da nije prihva?en skoro nijedan od predloga za izmenu pravilnika koje su eksperti NDNV-a uputili Ministarstvu u cilju unapre?enja efikasnosti, pravednosti i transparentnosti ovog procesa.

“NDNV smatra da su medijske reforme prakti?no doživele kolaps i da su neophodne i promene medijskih zakona, pogotovo Zakona o javnom informisanju i medijima, koji nažalost u praksi nije doneo nikakve suštinske promene u odnosu vlasti i medija, jer ostavlja bezbroj mogu?nosti predstavnicima vlasti da i dalje nesmetano finansiraju one medije koji su im bliski”, piše u saopštenju NDNV.

U njemu se dodaje da NDNV može da pohvali Ministarstvo zbog na?ina kako se na republi?kom nivou sprovode konkursi za javno informisanje, ali i da ukazuje na ?injenicu da je sve i dalje u rukama predstavnika vlasti, koji zakone i podzakonska akata, zbog njihovih slabosti, mogu da prilago?avaju svojim potrebama i interesima.

“Najve?i problemi su bili i ostali posledica netransparentnosti procesa, izbora stru?ne komisije, nedostatka evaluacije realizovanih projekata i, možda najviše od svega – nepostojanja sankcija za organe nadležne za poslove javnog informisanja na lokalnom nivou koji su, ?esto otvoreno i bahato, kršili zakone”, upozorili su u NDNV.

Osim toga, dodali su, veliki broj problema se ti?e nedostatka jasnog razgrani?enja izme?u onoga što je predmet javne nabavke i onog što jeste predmet konkursnog sufinansiranja u sferi informisanja.

“Jasno je da svi ovi nedostaci nisu mogli da budu otklonjeni izmenom Pravilnika, ali je to mogao da bude prvi u nizu koraka koje je bilo neophodno preduzeti u spasavanju medijskih reformi. Nažalost, to nije u?injeno, a ?ak su napravljeni i neki retrogradni pomaci u odnosu na prethodni pravilnik, i to u oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina koji osnažuju ulogu nacionalnih saveta i ugrožavaju pluralizam manjinskog informisanja”, navodi se u saopštenju NDNV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!