NDNV: Mađar so širi otvoreni rasizam i poziva na linč izbeglica i migranata

02 Oct 2016

List svojom uređivačkom politikom aktivno učestvuje u stvaranju moralne panike, u zastrašujućoj kampanji za referendum

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) optužilo je danas dnevni list na ma?arskom jeziku Ma?ar so (Magyar Szo) da na zvani?noj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook) “dominiraju otvoreni rasizam i pozivi na lin? izbeglica i migranata”.

“Nažalost, ovakve sadržaje uredništvo Ma?ar soa ne samo da ne uklanja ve? ih, naprotiv, svojom ure?iva?kom politikom podsti?e, aktivno u?estvuju?i u stvaranju moralne panike u zastrašuju?oj kampanji za referendum o obaveznim kvotama za razmeštanje migranata u zemljama EU, koji se danas održava u Ma?arskoj, a na kojem pravo glasa imaju i gra?ani Vojvodine sa dvojnim državljanstvom”, naveo je NDNV u saopštenju za javnost.

To novinarsko udruženje je dodalo da je u tekstovima u Ma?ar sou, kojeg je nazvao “listom koji je prakti?no glasilo Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM)”, ve? dolazilo do drasti?nih kršenja novinarskih eti?kih normi, pre svega u izveštavanju o izbegli?koj krizi.

“Podse?amo tako?e da je u ovom listu nedavno izvršena još jedna politi?ka ?istka u nizu i da su iz njega oterani oni novinari koji su se protivili strana?koj instrumentalizaciji lista i uopšte neprofesionalnoj i neeti?koj ure?iva?koj politici”, piše u saopštenju.

Osniva? lista Ma?ar so je Nacionalni savet Ma?ara, telo u kojem SVM ima ubedljivu ve?inu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!