NDNV i RTV: Pokušaj hajke protiv novinara Darka Špera

08 Nov 2015

Umesto da se ograde od neonacističkih aktivnosti Marija Vrselje, Hrvatsko nacionalno veće i pojedini politički predstavnici Hrvata u Vojvodini otvaraju hajku na novinara

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Radiotelevizija Vojvodine (RTV) optužili su danas Hrvatsko nacionalno ve?e (HNV) u Srbiji i pojedine politi?ke predstavnike Hrvata u Vojvodini da vode kampanju protiv novinara Darka Špera, NDNV-a i RTV-a.

“Umesto da se jasno ograde od delovanja predsednika Poverenstva za omladinu HNV-a Marija Vrselje, za koga je kolega Šper nepobitno pokazao da je u mla?im danima bio pristalica neonacisti?kih ideja i pokreta, HNV i pojedini politi?ki predstavnici Hrvata u Vojvodini nastavljaju da ?ute o celom slu?aju ili da odgovornost prebacuju na medije, novinare i novinarska udruženja”, naveli su NDNV i RTV u zajedni?kom saopštenju za javnost.

Prema njhovim re?ima, poslednju sednicu HNV-a Mario Vrselja iskoristio je kao govornicu sa koje je izneo niz neistina u vezi sa novinarom RTV-a i ?lanom NDNV-a Darkom Šperom, ?ime je pokušao da pokrene i hajku na novinara.

“Služe?i se starim i oprobanim nacionalisti?kim metodama, Vrselja nas je optužio da smo ‘jednostrani’ i da je cilj naših ?lanaka i emisija bio ne samo ‘napad’ na njega, ve? i na ‘celu hrvatsku zajednicu’. On nas je optužio da smo narušili ‘dobrosusedske odnose Srba i Hrvata’!?”, naveli su NDNV i RTV.

Podsetili su da je Vrselja ista ona osoba koja je organizovala žurke na kojima se slušala proustaška muzika, u društvu sa ?lanovima neoustaških stranaka iz Hrvatske, odnosno ista ona osoba koja je, oki?ena neonacisti?kim simbolima, bila i na tribini na kojem se veli?alo delo Dimitrija Ljoti?a, a tako?e je održavao i bliske veze sa pripadnicima srpskog neonacisti?kog pokreta.

“Ta veza može da deluje ?udno jedino onima koji ne znaju da postoji veoma aktivna neonacisti?ka internacionala, u kojoj pripadnici najrazli?itijih nacija blisko sara?uju, targetiraju?i zajedni?ke neprijatelje, a to su uglavnom oni koji su drugi i druga?iji, kao i ljudska prava i ljudske slobode uopšte”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!