NDNV i OEBS objavili priručnik za medije civilnog društva

15 Nov 2016

"Polako shvatamo da mediji civilnog društva mogu biti značajna alternativa stranačkim i korporativnim medijima koji imaju agendu potpuno suprotnu javnom interesu”

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) u saradnji sa Medijskim odeljenjem Misije OEBS-a u Srbiji objavilo je publikaciju o medijima civilnog društva “Mediji civilnog društva – uputstvo za upotrebu”.

Re? je o vodi?u kroz medije civilnog društva i nastojanju da se stru?noj i široj javnosti predstavi taj medijski fenomen koji je u zemljama razvijene demokratije zna?ajno oru?e gra?ana u zadovoljavanju javnog interesa u sferi javnog informisanja, a u Srbiji nedovoljno poznat i svakako nedovoljno koriš?en model medijskog organizovanja, naveo je NDNV u današnjem saopštenju za javnost.

Publikacija sadrži tekstove medijskih stru?njaka o iskustvima razvijenih zemalja sa civilnim medijima, pravnom okviru za delovanje takvih medija u Srbiji, kao i mogu?nosti zadovoljavanja prava i potreba nacionalnih i drugih manjina kroz ova glasila.

Publikacija sadrži i prakti?ne savete kako da se zasnuje i organizuje menadžment ovih medija, koji su najefikasniji modeli upravljanja i pronalaženja sredstava za rad, kao i informacije kako programski i finansijski kreirati, realizovati i pratiti medijske projekte.

“Sigurni smo da ?e vreme pred nama, pogotovo u kontekstu kontinuiranog razvoja tehnoloških mogu?nosti, pozitivno uticati na svest gra?ana, novinara, nevladinih organizacija i regulatornih tela o zna?aju razvoja medijske scene civilnog društva. Polako shvatamo da mediji civilnog društva mogu biti zna?ajna alternativa strana?kim i korporativnim medijima koji imaju agendu potpuno suprotnu javnom interesu”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je model medija civilnog društva od neprocenjivog zna?aja i za manjinsko, višejezi?no, regionalno i lokalno informisanje.

“Upravo zbog toga ?udi ?injenica da se ovaj model dugo ignorisao ne samo od strane vlasti i regulatornih tela, ve? i od predstavnika manjinskih zajednica i civilnih organizacija”, navodi se u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!