NDNV: Bez senzacionalizma, širenja panike i skupljanja političkih poena

17 May 2014

Kontekst katastrofe ne sme se koristiti za političke ili druge promocije

Poplave4Nezavisno društvo novinara Vojvodine apeluje na medije i novinare da o poplavama u Srbiji i regionu, kao i prate?im doga?ajima, izveštavaju profesionalno i oprezno, bez senzacionalizma, uz poštovanje eti?kih standarda novinarstva.

Širenje neproverenih informacija i stvaranje panike, u želji da se bude “ekskluzivan”, predstavlja ne samo ozbiljan eti?ki prekršaj ve? takvo izveštavanje može produkovati nove probleme i imati teške posledice u ionako dramati?noj situaciji.

NDNV poziva medije i novinare da svojim profesionalnim izveštavanjem spre?e da se kontekst katastrofe koristi za politi?ke ili druge promocije.

Podse?amo da novinari spadaju me?u one profesije koje imaju veoma zna?ajnu ulogu u kriznom periodu, i upravo zbog toga moraju da budu svesni svoje ogromne odgovornosti.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Podelite ovu stranicu!