NDNV: Bečejski mozaik pred prestankom izlaženja, ugroženo i lečenje deteta

11 Sep 2015

List osuđen zbog pisma čitaoca

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) oštro je danas protestovalo zbog presude Apelacionog suda u Novom Sadu po kojoj je list Be?ejski mozaik osu?en da plati 50.000 dinara i još oko 110.000 dinara sudskih troškova, za povredu ?asti sekretarke Udruženja gorana iz Be?eja Marije Mikovi?, a zbog pisma ?itaoca koje je taj list objavio.

NDNV je u saopštenju za javnost naveo da je na taj na?in dovedeno u pitanje dalje izlaženje Be?ejskog mozaika i izrazio sumnju da je u pitanju još jedan jasan pokušaj da se “u?utkaju” mediji koji nisu po ukusu vlasti.

NDNV je dodao da je na taj na?in dovedeno u pitanje ne samo izlaženje lista, ve? i le?enje malog Ivana Filip?eva, obolelog od cerebralne paralize.

“Umesto da novac usmere na le?enje svoga sina, njegovi roditelji, koji su izdava?i Be?ejskog mozaika, mora?e da ga usmere za pla?anje ne?ije navodno povre?ene ‘?asti’”, piše u saopštenju.

Viši sud u Novom Sadu je prvo oslobodio Be?ejski mozaik u maju prošle godine, navode?i da je tužba neosnovana i da list nije prekršio Zakon o informisanju.

Tada je bilo naloženo tužilji da Be?ejskom mozaiku nadoknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od oko 95.000 dinara. Marija Mikovi? se bila žalila na tu presudu, a Apelacioni sud je u septembru 2014. usvojio žalbu i vratio slu?aj Višem sudu.

Ponovljeno su?enje je vodila ista sudija kao i prvo su?enje u kojem je oslobodila Be?ejski mozaik, ali je ovaj put Viši sud na prole?e ove godine nepravosnažno osudio Be?ejski mozaik na kaznu od 75.000 dinara, uz obavezu da plati još oko 150.000 dinara sudskih troškova, za povredu ?asti Marije Mikovi?.

Apelacioni sud je sada doneo kona?nu presudu, koja je nešto blaža od presude Višeg suda, ali u kojoj je Be?ejski mozaik ozna?en krivim.

NDNV je ocenio da je “nonsens” to što je Mikovi?eva tužila Be?ejski mozaik zbog objavljenog pisma u kojem ?italac iznosi svoj li?ni stav i kritikuje rad i aktivnosti u Goranskom parku u Be?eju, koji je dat na upravljanje i održavanje Udruženju gorana.

Savet za štampu u odluci od 27. februara 2014. jednoglasno zaklju?io da je u istom broju list omogu?io i tužilji da na istoj stranici iznese svoje vi?enje celog slu?aja, te da Be?ejski mozaik nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

“NDNV smatra da je ovo još jedan slu?aj loše sudske prakse, koja se može protuma?iti kao direktan atak na medijske slobode”, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!