NDBG: Tužilaštvu podnet predlog za utvrđivanje ništavosti ugovora o Beogradu na vodi

31 Mar 2017

"Srbija se potčinila volji investitora, prst u oko svima koji veruju u demokratičnost"

Inicijativa “Ne da(vi)mo Beograd” uputila je danas Republi?kom javnom tužilaštvu Predlog za podnošenje tužbe radi utvr?ivanja ništavosti Ugovora o zajedni?kom ulaganju u projekat “Beograd na vodi”, s predlogom za odre?ivanje privremene mere.

“Smatramo da je obaveza Republi?kog javnog tužilaštva da ispita Ugovor o zajedni?kom ulaganju u projekat ‘Beograd na vodi’ i da je obaveza javnih tužilaca, na ?elu sa republi?kom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac, da stanu u zaštitu javnog interesa i u zaštitu svog interesa koji imaju kao gra?ani države ?ije zakone delimo”, rekla je novinarima ispred Tužilaštva predstavnica Inicijative Ksenija Radovanovi?.

Ona je kazala da ?e Inicijativa, ako tužiteljka Dolovac ne bude prihvatila da razmotri njihov predlog podneti tužbu nadležnom sudu.

Inicijativa smatra da je Ugovor ništav jer odredbe Ugovora ne uzimaju u obzir stvarni obim ulaganja u projekat “Beograd na vodi” i da su ulaganja Srbije daleko ve?a od ulaganja investitora.

Inicijativa smatra i da odredbe Ugovora ne pružaju garancije da ?e investitor izvršiti svoj deo obaveza, me?utim investitoru garantuju profit, ?ak iako Ugovor bude raskinut njegovom krivicom.

Inicijaiva podse?a da je Vlada Srbije Gradu Beogradu oduzela deo ovlaš?enja i prenela ih na društvo “Beograd na vodi”.

Predstavnici Inicijative negoduju i zbog toga što se Vlada Srbije obavezala da planove o ure?enju obala Save menjanju po potrebama investitora, “isklju?uju?i pravo gra?ana da donose odluke koje se ti?u njihovog okruženja, i mišljenje struke”.

Inicijativa smatra da je Ugovor ništav i zbog toga što se Vlada obavezala da ?e Skupština Srbije donositi zakone koji treba da olakšaju izgradnju “Beograda na vodi”, a odbiti one koji tom projektu štete, što Inicijativa ocenjuje kao “potpunu kapitulaciju suvereniteta nad teritorijom glavnog grada” na kojoj se gradi “Beograd na vodi”.

Inicijativa je danas najavila i da ?e organizovati protest 25. aprila, na dan kada je pre godinu dana, u izbornoj no?i, porušeno više objekata u Savamali i kada su ljudi maltretirani, a policija nije reagovala na njihove pozive.

Predstavnica inicijative Ljubica Slavkovi? rekla je da je to no?no rušenje tema ve? godinu dana, a da se u ime projekta “Beograd na vodi” Srbija, kao suverena država “pot?inila volji investitora”, te danas na obali Save “ni?e prst u oko svima koji veruju u demokrati?nost”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!