Nauka: Predvideti sudar sa meteorom je skoro nemoguće

19 Feb 2013

Do sada najveća zabeležena eksplozija objekta iz svemira dogodila se u Tungaski 1908. godine

?ak 24 000 ljudi u reonu ruske regije ?eljabinsk radi na uklanjanju štete koju je izazvao udar meteora, a koja se procenjuje na 33 miliona dolara. Me?utim, globalna javnost uzdržava se od šoka zbog doga?aja koji jasno pokazuje koliko je stvarnost koju poznajemo krhka u srazmerama vasione. Suprotno pri?ama iz visokobudžetnih holivudskih filmovima, ovaj doga?aj pokazao je da se „napadi“ iz kosmosa i ne mogu tako lako predvideti.

U intervjuu za Centralni servis Radija Slobodna Evrpa, istraživa?ica u Laboratoriji za prou?avanje meteora Moskovskog instituta Marina Ivanovna podse?a da meteori padaju skoro svakoga dana, ali su toliko sitni, da se i ne primete. Udari velikih do sada su bili retki, a nekada se ne dogode ni u dužini trajanja ljudskog života:

“Generalno, ova vrsta doga?aja je vrlo neuobi?ajena, verovatno se doga?a jednom na 30 do 40 godina i može se zbiti bilo gde. Meteor može udariti na bilo kom delu planete. Do sada najve?a zabeležena eksplozija objekta iz svemira dogodila se u Tungaski 1908. godine. To je bilo 5 000 kilometara istor?no od mesta na kome se sada dogodila. To je veoma, veoma retko”.

Metor koji se sru?io 1 500 kilometara isto?no od Moskve, uzdrmao gradove i porazbijao staklariju na 4 000 zgrada, ima svoje osobenosti, ali njih tek treba utvrditi:

“Trenutno, veoma je teško re?i o ?emu se radi zato što još nismo videli stvarne meteorske materijale posle ekplozije. Ako bismo imali samo par?e meteora, mogli bismo re?i kom tipu pripada. ?ula sam da su fragmenti možda pali oko jezera ?ebarkul, te da su na?inili šest metara širok krater. Da je taj meterijal kometa, sa?injena od prašine i leda, na primer, bio bi potpuno isušen od eksplozije. Ali ako je bio kamen ili ?elik, defintivno o?ekujem da bude prona?en i analiziran”.

Javnost, me?utim više od sastava objekta, zanima, da li se zaista nije moglo predvideti da ?e sudariti sa Zemljom:

“Teško je pratiti trag kosmi?kih tela veli?ine, na primer, nekoliko tona. Mnogo je lakše posmtrati velike asteroide koriste?i teleskope i predvideti njihovo kretanje. Ali predvideti sudar sa meteorom ovog obima, koji putuje veoma brzo kroz svemir, ili ukazati precizno na mesto njegovog udara, to je skoro nemogu?e. Nažalost”.

Ipak, poslednji “gost” iz svemira sasvim sigurno donosi i nova saznanja za ljudsku civilizaciju:

“Svaki pad meteora je dragocen kao izvor informacija za nau?nike. On nam nudi materijal za prou?avanja balisti?ke, fizi?ke i komsmi?ke hemije. Ako je materijal prona?en, on nam može otkriti interesantne stvari o njegovom poreklu i istoriji. Meteor na neki na?in sadrži odgovore o procesu koji se dogodio kada je univerzum ro?en. Mislim da bi i nau?nici trebalo da pokušaju da unaprede kapacitete za predvi?anje ovakve vrste doga?aja, kako bi se omogu?ilo njihovo izbegavanje i smanjenje štete, te stradanja po ljude. I naravno, da podele sve nau?ne informacije i iskustva do kojih se došlo”.

(Miloš Teodorovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!