- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Natalija Jakovljević: Magla(i) i matematika

Gradona?elnik Subotice Jene Maglai sumirao je rezultate rada gradske multinacionalisti?ke vlasti re?ima da su uspeli da urade “mnogo štošta”. A ponajviše su, veli on, uspeli da uvedu red i doma?insko poslovanje u javna preduze?a.

Maglai je, ina?e, postao gradona?elnik zahvaljuju?i uspešnom jednogodišnjem opstruisanju bivše vlasti, ?iji je i sam bio deo, mimo lokalnih izbora, na silu, bez podrške gra?ana takvoj koaliciji SVM-SNS-SPS.

2+2=5

Zanimljiva je Maglaijeva ra?unica o broju radnika u Gradskoj upravi. Veli on da je taj broj smanjen za 30, a da ?e po novoj sistematizaciji slede?e godine biti ukinuto još 50 radnih mesta. Pa ?e broj radnika biti smanjen na 360.

Po?etkom decembra meseca mediji su pisali da je lokalna vlast zapošljavala a nije “racionalizovala” u gradskoj upravi. Maglai se brecnuo na medije i rekao da je u Gradskoj upravi u septembru 2012. radilo 352, a u avgustu ove godine 341 lice, što – tvrdi on – jasno govori da je u pomenutom periodu broj zaposlenih smanjen za 11.

Onda je na konferenciji za novinare u petak nekako stigao do broja 412, koliko je – odjednom – zaposleno u suboti?koj lokalnoj upravi.

Uf! Ako ste uspeli da zadržite pažnju, logi?no se postavlja pitanje: koja je to ?arobna matemati?ka formula u kojoj je netragom nestalo onih 70-tak novozaposlenih, plus-minus ko zna koliko? Koliko, do ?avola, po ovoj ra?unici trenutno ima zaposlenih u Gradskoj upravi, koliko je otpušteno, a koliko je novozaposleno?

Ili je, ne daj bože, Maglai loš matemati?ar, sem što je dokazano loš gradona?elnik. Ali je dobar policajac, koji se najviše razume u zavo?enje reda u nerad.

Hiljade milijardi na pomolu

Sa malih brojeva, Maglai je potom prešao na milione, gotovo na hiljade milijardi, kao onaj nesre?ni bivši ministar Ba?evi?. Te 300 miliona dinara od pokrajine za asfaltiranje, te milioni za gasifikaciju škola, te stotine miliona za radove na Sinagogi i na Narodnom pozorištu, te vodovodna i kanalizaciona mreža…

Me?utim, gradona?elnik je, prilikom najavljivanja izgradnje objekata od nekoliko milijardi dinara, o?ito smetnuo s uma jednu sitnicu, a to je da sa teku?im projektima on i njegova vlast nemaju baš ništa zajedni?ko. Sve su nasledili iz prethodnog perioda.

Gradona?elnik je još naveo da nije zadovoljan brojem novih investicija, što bi trebalo da predstavlja simbol nesposobnosti lokalne vlasti. On nema vremena za grinfild investicije jer se bavi otvaranjem zimskog vašara sa hurkama, boži?nim ukrasima na trgu i sli?nim “kulturnim” manifestacijama.

Ali, Jene Maglai se ne predaje. On smatra da Subotica ima dovoljno resursa, znanja i ljudi koji mogu da je vode napred. To su, veli, on i njegovi saradnici.

Jednu stvar je, me?utim, gradona?elnik postigao u proteklih godinu dana – osedeo je.

Natalija Jakovljevi? 

Podelite ovu stranicu!