Nastavlja se projekat besplatne pravne pomoći

22 Nov 2010

Model besplatne pravne pomoći, uspostavljen kroz ovaj projekat, podrazumeva pružanje saveta građanima u opštinama koje su uključene u ovaj projeket, kao i zastupanje pred sudovima za građane koji su ekonomski ugroženi.

Predstavnici Vlade Vojvodine, Advokatske komore Vojvodine i Ombudsmana Katalonije potpisali su danas u Novom Sadu Aneks sporazuma o saradnji, kojim se obezbe?uje nastavak projekta besplatne pravne pomo?i gra?anima do kraja 2011. godine.

Model besplatne pravne pomo?i, uspostavljen kroz ovaj projekat, podrazumeva pružanje saveta gra?anima u opštinama koje su uklju?ene u ovaj projeket, kao i zastupanje pred sudovima za gra?ane koji su ekonomski ugroženi.

Od po?etka implementacije projekta na teritoriji Vojvodine, kroz ovaj program prošle  su opštine: Ada, Bela Crkva, Kikinda, Mali I?oš, Novi Be?ej, Opovo, Sremski Karlovci, Subotica i Žitište.

Ambasador Španije u Srbiji Injigo de Palasio istakao je dobru institucionalnu saradnje Srbije i Španije u oblasti prava, odbrane i unutrašnjih pitanja.

„Ovaj program je višestruko zna?ajan za vašu zemlju, jer je reforma pravosu?a jedan od uslova za punopravno ?lanstvo u Evropskoj Uniji”, rekao je Palasio.

On je izrazio uverenje da ?e uspešnost ovog projekta u Vojvodini doprineti bržem
usvajanu zakona o besplatnoj pravnoj pomo?i.

Ombudsman Katalonije Rafael Ribo naveo je da je od po?etka realizacije projekta,  usluge besplatnih pravnih saveta zatražilo više od ?etiri hiljade osoba, i to uglavnom žena i nezaposlenih, dok je oko 800 osoba koristilo uslugu besplatnog zastupanja pred sudovima.

Ribo je kazao da sistem besplatne pravne pomo?i, koji je zaživeo u Vojvodini, može bez problema biti primenjen na teritoriji ?itave Srbije.

„Uspostavljanjem ovog sistema, javna uprava ispunjava jednu od svojih me?unarodnih obaveza, poštovanje prava gra?ana na jednakost u pristupu pravdi, što je jedan od preduslova za ulazak u EU”, kazao je Ribo.

Projekat besplatne pravne pomo?i od 2007. godine u Vojvodini sprovodi Ombudsman Katalonije, kroz Sporazum o saradnji sa Vladom Vojvodine i Advokatskom komorom Vojvodine, i uz podršku Španske agencije za me?unarodnu saradnju i razvoj i Katalonske agencije za saradnju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!