Nastavlja se postupak javne nabavke za Kamenicu 2

06 apr 2015

Nije prekršen Zakon o javnim nabavkama

Iz Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine danas je saopšteno da se nastavlja postupak nabavke linearnih akcelatora za Kamenicu 2, a da je nov rok za dostavljanje ponuda 17. april.

U saopštenju Uprave se objašnjava da se aktivnosti na sprovođenju ove javne nabavke nastavljaju u skladu sa rešenjima Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Kako se navodi, ta komisija je po treći put potvrdila da Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine sprovodi odgovorno postupak javne nabavke linearnih akceleratora sa pratećom opremom za radiološku terapiju, poštujući sva načela u skladu sa zakonom i da nije prekršen Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije.

Postupajući po zahtevima za zaštitu prava ponuđača „Max Team“ iz Beograda i Društva protiv korupcije iz Zrenjanina, Republička komisija za zaštitu prava ponuđača donela je rešenja kojim je naložila Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine da odredi novi rok za podnošenje ponuda i o tome obavesti sve učesnike u postupku.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!