Nastavlja se postupak javne nabavke za Kamenicu 2

06 Apr 2015

Nije prekršen Zakon o javnim nabavkama

Iz Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine danas je saopšteno da se nastavlja postupak nabavke linearnih akcelatora za Kamenicu 2, a da je nov rok za dostavljanje ponuda 17. april.

U saopštenju Uprave se objašnjava da se aktivnosti na sprovo?enju ove javne nabavke nastavljaju u skladu sa rešenjima Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Kako se navodi, ta komisija je po tre?i put potvrdila da Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine sprovodi odgovorno postupak javne nabavke linearnih akceleratora sa prate?om opremom za radiološku terapiju, poštuju?i sva na?ela u skladu sa zakonom i da nije prekršen Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije.

Postupaju?i po zahtevima za zaštitu prava ponu?a?a “Max Team” iz Beograda i Društva protiv korupcije iz Zrenjanina, Republi?ka komisija za zaštitu prava ponu?a?a donela je rešenja kojim je naložila Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine da odredi novi rok za podnošenje ponuda i o tome obavesti sve u?esnike u postupku.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!