Nastavak suđenja protiv Bečejskog mozaika

27 Mar 2014

Savet za štampu potvrdio da Bečejski mozaik nije prekršio Kodeks novinara Srbije

Pred Višim sudom u Novom Sadu sutra se nastavlja su?enje po privatnoj tužbi predsednice Udruženja gorana u Beceju Marije Mikovi? protiv lista Be?ejski mozaik.

Mikovi?eva na ime naknade štete za povreduugleda i ?asti zahteva od Be?ejskog mozaika da joj isplati 300.000 dinara.

Savet za štampu Srbije u me?uvremenu je doneo odluku da u konkretnom slu?aju Be?ejski mozaik nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

Ona je tužila Becejski mozaik zbog objavljenog pisma u kojem jedan ?italac kritikuje rad i aktivnosti u Goranskom parku u Be?eju, koji je dat na upravljanje i održavanje lokalnom Udruženju gorana.

Komisija za žalbe Saveta za štampu je zaklju?ila da je Be?ejski mozaik postupio u skladu sa eti?kim pravilima profesije, jer je u objavljenom pismu ?italac izneo svoj stav o se?i drve?a u parku, kao i o radu onih koji su zaduženi da ga održavaju, a u istom broju list je omogu?io i tužilji da na istoj stranici iznese svoje vi?enje celog slu?aja.

“Tužilja je prakti?no odgovorila na sve navode iz pisma, i nije naknadno tražila objavljivanje demantija ili bilo kakvog dodatnog reagovanja”, navodi se u obrazloženju Komisije za žalbe Saveta za štampu.

Glavni urednik Be?ejskog mozaika Vladan Filip?ev izrazio je ?u?enje što je njegov list tužen zbog objavljenog ?itala?kog pisma i dodao da ukoliko tužilja dobije parnicu, postoji realna opasnost da se Be?ejski mozaik ugasi, iako ove godine obeležava 20 godi na od po?etka izlaženja.

Filip?ev je naveo da je isti advokat koji zastupa Mikovi?evu podneo još jednu opomenu pred tužbu protiv Be?ejskog mozaika, ovaj put zbog izveštaja sa konferencije za novinare o dešavanjima u JP Vodokanal, odnosno izveštaja o reviziji poslovanja ovog javnog preduze?a.

Na ime povrede ?asti i ugleda, opet se zahteva 300.000 dinara od Be?ejskog mozaika.

Filip?ev je rekao da sumnja da je re? o pritisku na Be?ejski mozaik, jer su o spornoj konferenciji za novinare izveštavali svi lokalni mediji a samo je njegov list dobio opomenu pred tužbu.

“Razlog više za sumnju u tako nešto je i ?injenica da smo pre objavljivanja teksta pokušali da stupimo u kontakt sa bivšim direktorom JP Vodokanal kako bismo objavili stav i druge strane, ali on nije odgovarao na naše pozive i SMS poruke. Tokom ovih godina, od devedesetih pa do danas, nisam se nalazio u besmislenijem položaju”, rekao je Filip?ev.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!