Nasljednici iz Višegrada: Na našoj djedovini sagrađen Andrićgrad

20 Feb 2013

Sedamnaest unuka, nasljednika višegradskog zemljoposjednika Pašana Hadžića, tvrde da je na dijelu njihove djedovine sagrađen Andrićgrad

Sedamnaest unuka, nasljednika višegradskog zemljoposjednika Pašana Hadži?a, tvrde da je na dijelu njihove djedovine sagra?en Andri?grad. Na konferenciji za novinare u Sarajevu kazali su da ne?e odustati od svog nasljedstva i da ?e se, ukoliko to bude potrebno, obratiti Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Od kada je stavljen kamen temeljac za gradnju Andri?grada, ovaj projekat Emira Kusturice izaziva kontroverze. Od osporavanja do hvalospjeva, pa do otvorenog  sukoba sa aktuelnim vlastima u Višegradu, predvo?enih SDS-om. Na sve to stižu najave o tužbama i to ne samo protiv Kusturice, ve? i protiv Opštine Višegrad i Vlade Republike Srpske.

Tužbu su najavili unuci Pašana Hadži?a koji tvrde da je Andri?grad izgra?en na njihovoj zemlji.  Od 2011. godine, još prije nego što su po?eli radovi na Andri?gradu, pokušavaju,  kažu, da dobiju odgovor od nadležnih opštinskih i entitetskih službi zbog ?ega se na zemljištu za koje imaju dokumentaciju da je njihovo gradi? Do danas im niko nije odgovorio.

Nismo mi to sa?ekali da se izgradi, pa se javili. U tom momentu 2011., kad je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis: ‘Nemojte na našoj zemlji’,“ kaže jedan od nasljednika, Fuad Hadži?.

Ve?ina nasljednika Pašana Hadži?a danas živi i radi van Bosne i Hercegovine. Muhamed Pršeš došao je iz Švajcarske kako bi, kaže, vratio svoju djedovinu. Navodi da porodica ne traži novac i naknade ve? samo ono što im nasljedstvom pripada.

Mi ?emo i?i do kraja. Tužbe – opštinske, državne – to ne vrijedi ništa, mora?emo to sve presko?iti i i?i do Strazbura, to budite ubije?eni. Ako se i tamo ne riješi, ima još i drugih, znam ja gdje ?emo to rješavati“, rekao je on.

Nasljednike Pašana Hadži?a zastupa?e advokat Esad Hrva?i?. On kaže da postoje nesporni dokazi da je zemlja na kojoj je izgra?en Andri?grad  u vlasništvu porodice Hadži?. Tvrdi da njegove klijente niko nije kontaktirao prije gradnje niti im nudio bila šta drugo, ve? su ih jednostavno izbrisali iz gruntovnih izvadaka.

Da se pokrenuo postupak prema zakonu, danas bi oni bili vlasnici toga. Naravno, u imovinsko-pravnom rješavanju imali bi vlasni?ka prava koja oni kao vlasnici zahtijevaju i tretiraju. Ovdje je specifi?na situacija – oni su iskoristili priliku što oni nisu izvršili denacionalizaciju zemljišta, ve? su, naravno, kao društvenu svojinu samo dodijelili i opet na isti na?in omogu?ili u pravno-formalnom smislu gradnju grada“, navodi Hrva?i?.

Geodetska uprava RS: Porodica dobila naknadu

No, u Geodetskoj upravi Republike Srpske tvrde potpuno druga?ije. Rije? je o zemljištu za koje je ura?ena eksproprijacija zbog gradnje hidrocentrale u Višegradu, a naknade za to je dobila i porodica Hadži?, kažu oni.

Svi oni koji se sada javljaju u želji da kažu da je to bilo nekada njihovog oca, djeda, da oni na to polažu pravo – ovdje je zakon bio potpuno jasan: oni su za to dobili odgovaraju?u naknadu“, izjavio je direktor entitetske Geodetske uprave Tihomir Gligori?.

Prijetnje tužbama stižu tek nekoliko sedmica nakon što je Srpska demokratska stranka, koja je preuzela vlast od SNSD-a u Višegradu, od Emira Kusturice zatražila da podnese finansijski izvještaj o gradnji Andri?grada i optužila ga da u projekat, ?iji je ve?inski vlasnik, nije uložio nijednu konvertibilnu marku.

Podsje?amo opština Višegrad je suvlasnik u ovom projektu 24,5 odsto, isti je udio Vlade Republike Srpske, a ve?inski vlasnik od 51 odsto je preduze?e ‘Lotika’, Emira Kusturice.  Vlada RS i opština Višegrad u Andri?grad su uložili blizu osam miliona eura.

Odbornici SDS-a koji su sada na vlasti u ovoj opštini tvrde da lokalni budžet od oko ?etiri milona eura ne može podnijeti teret projekta za koji je prošla vlast podigla kredit. Na?elnik Višegrada Slaviša Miškovi? nekoliko puta je, doduše vrlo šturo, objašnjavao šta traže od Kusturice odnosno preduze?a zaduženog za Andri?grad.

Insistiramo da se sve aktivnosti oko izgradnje projekta Andri?grad odvijaju potpuno transparentno, legalno i u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske, na relaciji Opština Višegrad, Vlada RS-a i Društvo sa ograni?enom odgovornoš?u Andri?grad, a sve u cilju efikasnije i brže realizacije projekta“, rekao je.

Emir Kusturica, vidno ljut, zbog optužbi koje stižu od nove vlasti u Višegradu tražio je politi?ki kompromis. No, kompromisa nije imao kada se rije?ima razra?unavao sa onima koji su ga javno prozivali.

Izgleda da postoji unutar našeg naroda podvojenost plemenska koja nije stigla do tog ?ime se di?e, a što i ne prepoznaju kao svoju religiju. To su nevaspitani ljudi i njima nije ni ?udo da ih nema ovdje, jer ovo je neoklasicizam i renesansa, oni pobje?uju na izborima tako što iz džipova izbacuju ovce doma?inima u dvorišta pa dobijaju glasove.“

Bez obzira na sve, Kusturica, opet uz pomo? lokalnih politi?ara, sprema novi projekat u Bosni i Hercegovini. Upravo sa SDS-ovim zvani?nicima pregovara  o gradnji etno-sela u opštini Sokolac.

Najavljena tužba i sukob sa lokalnim SDS-ovcima nisu sve što je obilježilo gradnju Andri?grada. Teško je zaboraviti odnošenje kamena iz Trebinja i okoline i pri?e o rušenju nekih od najstarijih austrougarskih gra?evina kako bi se baš taj specifi?ni hercegova?ki kamen ugradio u temelje Kusturi?inog zdanja.

(Marija Arnautovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!