Naseljavanje – ključni problem

10 Sep 2008

Naseljavanja koja za posledicu imaju da vojvo?anska ma?arska zajednica u mestima u kojima tradicionalno živi u sve v…

Naseljavanja koja za posledicu imaju da vojvo?anska ma?arska zajednica u mestima u kojima tradicionalno živi u sve ve?oj meri postaje manjina, klju?ni je problem vojvo?anskih Ma?ara – ocenio je u intervjuu za portal „Vajdaság Ma” književnik i književni kriti?ar Mikloš Hornjik, nekadašnji Vojvo?anin, a u poslednjih sedamnaest godina žitelj Budimpešte.
Govore?i o problemu ovih naseljavanja, Hornjik je naveo da time srpska država „iz dana u dan” krši važe?u odluku Ujedinjenih nacija, prime?uju?i, tako?e, da je ranije „isto to ?inila jugoslovenska država”.
Etni?ke proporcije su narušene i ako se sve kako je sada ovako nastavi, onda ?e ma?arska zajednica za 30-40 godina postati patuljasta manjina i nestati sa geografske karte – ocenio je Hornjik.
„Svaki narod želi da živi, svaki narod želi sebe da o?uva. To nije protiv drugih, to je naš osnovni interes. I dok ma?arska stranka o tome ne bude glasno progovorila pred javnoš?u Beograda, Evrope, Haga, Brisela, Londona, Pariza – dotle je na delu prividno zastupanje interesa”- kazao je Hornjik.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!