“Naprednjaci” krstili 78 dece u izbornoj kampanji

11 Mar 2014

Knežević: Imamo moralnu obavezu da ljudi imaju duhovni mir

Samo nekoliko dana od saopštenja Pokrajinskog ombudsmana u kojem se apeluje na sve aktere na politi?koj sceni da ne koriste decu u svrhu politi?ke promocije, u banatskom mestu Botoš, u politi?ke svrhe kršteno je 78 dece. Ovaj doga?aj organizovala je lokalna Mesna zajednica, a kum kolektivnog krštenja bio je pokrajinski poslanik SNS, Darko Ba?ok.

On je tom prilikom istakao da je to bila velika ?ast za njega, ali i odgovornost.

„Ja sam poslednjih godinu i po dana obilazio Botoš i jednu porodicu koja ima prili?an broj dece i unu?i?a. Na njihovu ideju sam krenuo u pripremu krštenja negde oko Nove godine, a onda se pojavila želja i drugih porodica u Botošu da se taj ?in podigne na nivo sabornog krštenja. Prihvatio sam to i imao sam dilemu, ali kada sam razgovarao sa sveštenstvom dobio sam podršku i blagoslov i odlu?io sam da prihvatim ulogu kuma“, rekao je Ba?ok. On je dodao da se nakon svega ose?a ’?istije’ i da se nada da ?e biti dostojan da decu, koju je krstio, prati u njihovom životu.

Darko Ba?ok je široj javnosti poznat otkako je krajem januara proglašen krivim pred Prekršajnim sudom u Zrenjaninu zbog fizi?kog napada na Valentinu Nestorovi? iz tog grada. On je Nestorovi?evu udario šakom u glavu kada mu je zatražila zaradu za dvomese?ni rad u njegovom kafi?u.

Krštenju u Botošu je prisustvovao i potpredsednik SNS, Goran Kneževi?, koji je ocenio da ovaj doga?aj nije važan samo za Botoš i Banat, ve? za celu Srbiju.

„Ovo je možda pravi recept za sve nas, politi?are, kojima su puna usta sela i ljudi na selu, da primerom pokažemo da jesmo za to da pružimo ljudima priliku da ostanu na selu. Naravno da je zadatak lokalne samouprave da se bavi infrastrukturom i da omogu?e ljudima da žive kao u 21.veku, a na nama ljudima je moralna obaveza da ovakvim doga?ajima u?inimo da oni imaju i duhovni mir i sre?u u narednom periodu“, rekao je Kneževi?.

Pokrajinskom ombudsmanu se od po?etka ove izborne kampanje obratio ve?i broj gra?ana, ukazuju?i na zloupotrebu dece u svrhu sprovo?enja aktivnosti politi?kih stranaka. U saopštenju te institucije se navodi da je zloupotreba dece u politi?ke svrhe apsolutno neprimerena i da se na taj na?in krše prava dece, ?ija zaštita treba da bude primarni cilj i prioritet svakog odgovornog ?oveka. Pokrajinski ombudsman je, zbog toga, pozvao sve politi?ke stranke da što pre usvoje „Kodeks o zaštiti dece od politi?kih zloupotreba“ i tako pokažu iskrenu brigu za decu i njihova prava.

E.A. 

Podelite ovu stranicu!