Napravljen katastar napuštenih kopova u Vojvodini

19 mar 2015

Veliki broj područja nije evidentiran nikakvom dokumentacijom, što ukazuje na vrlo često nelegalnu eksploataciju.

U Skupštini Vojvodine danas je prezentovan softver, koji omogućava uvid u svaki prostor na kojem je vršena eksploatacija mineralnih sirovina i u kojem će, u narednim koracima, biti izvršena rekultivacija.

Softver pod nazivom „Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“ izradio je tim stručnjaka Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda i prvi je takve vrste u Srbiji. Krajnji rok za njegov završetak je početak aprila ove godine.

S obzirom na to da do 2020. godine postoji obaveza da se izvrši rekultivacija svih napuštenih kopova i degradiranih površina u nacionalnim parkovina i na područjima pod zaštitom države, cilj ovog projekta je da se prikupe i obrade svi relevantni podaci, na osnovu kojih se obezbeđuje uvid u stanje na terenu, kako bi se došlo do krajnje realizacije projekta rekultivacije.

Softver je obuhvatio sve podatke, koji predstavljaju rezultat sistematizacije i analize postojeće elektronske i papirnate dokumentacije, koju je radnom timu Rudarsko-geološkog fakulteta dostavio Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine. Paralelno sa analizom i sintezom svih dostavljenih podataka, izvršena je daljinska detekcija čitavog prostora Vojvodine.

Na prezentaciji je ukazano da je na osnovu daljinske detekcije utvrđeno mnogo više degradiranih površina – 997 njih. Reč je o aktivnim ili napuštenim kopovima, odlagalištima, deponijama, ali ti podaci se tačnom klasifikacijom moraju dalje potvrditi.

U narednom periodu svaka vojvođanska opština će te podatke dobiti radi verifikacije, kao i radi dopune određenog sadržaja, jer veliki broj područja nije evidentiran nikakvom dokumentacijom, što ukazuje na vrlo često nelegalnu eksploataciju.

Kako je na prezentaciji istaknuto, sačinjena je i interaktivna mapa, koja će biti javno dostupna na internetu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!