Naplata RTV pretplate preko računa EPBiH

01 Aug 2017

Naplata RTV takse naći će se već na računima za utrošenu električnu energiju za mjesec august

RTV pretplata u Federaciji BiH napla?iva?e se ubudu?e putem ra?una za elektri?nu energiju potroša?a Elektroprivrede BiH, što ?e, nadaju se u javnim servisima BHRT i RTV Federacije pomo?i ovim medijskim ku?ama da prebrode finansijsku krizu u koju su zapale.

Naplata RTV takse na?i ?e se ve? na ra?unima za utrošenu elektri?nu energiju za mjesec august 2017. godine.

Identi?an poslovni Ugovor, kako su saopštili iz BHRT, bi?e ponu?en i ostalim doma?im elektroprivrednim preduze?ima – Elektroprivredi Republike Srpske i Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne – i od njih o?ekuju pozitivan odgovor.

Na?in stabilnog finansiranja Javnog servisa u BiH ne postoji ve? gotovo godinu dana od kada je prestala da važi zakonska obaveza prikupljanja RTV takse putem telekom operatera.

BHRT je pred bankrotom i ako se to dopusti, bi?e to prvi primjer bankrota javnog servisa u Evropi, upozoravaju ve? odavno zaposleni u toj ku?i.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!