Napadnuta aškalijska porodica u Novom Sadu

22 Nov 2014

...napadnuti zbog jezika na kojem su pričali

Tro?lana aškalijska porodica Šajn napadnuta je no?as u Novom Sadu, saopšteno je danas iz Matice Aškalija.

U saopštenju koje je potpisao predsednik Matice Jahir Toplica navodi se da je porodica napadnuta oko tri sata no?as, zbog jezika na kojem su pri?ali, a koji je sli?an albanskom.

Me?u napadnutima je, kako se dodaje, bilo i maloletno dete, a Toplica je istakao da su napada?i bili jedan momak i devojka, koji su sedeli pored ulaza u Maticu u Jevrejskoj ulici kada su Šajnovi tuda prolazili.

“Mladi? i devojka ?im su nas ?uli po?eli su fizi?ki da nas maltretiraju pesnicama i nogama, tako da smo moja žena, maloletno dete i ja po?eli da vrištimo zbog batina”, istakao je jedan od napadnutih ?lanova porodice Šajn.

U saopštenju se dodaje i da su komšije ?ule povike i pozvale policiju, koja je obavila razgovor sa napada?ima.

“Prilikom razgovora smo primetili da jedan od policajaca miluje po le?ima mladi?a koji nas je istukao, rekavši mu: “Brate, nisi to trebao”, a ženskoj osobi ni re? nisu rekli, te su se sa njima lepo pozdravili”, istakli su Šajnovi.

Predsednik Matice Aškalija u Novom Sadu Jahir Toplica istakao je u saopštenju da ovo nije prvi put da se napadaju pripadnici te zajednice.

On je poru?io da Matica najoštrije osu?uje napade i da od pripadnika MUP-a zahteva da zaštiti gra?ane aškalijske nacionalnosti, a ne da se, kako je naveo, dodvoravaju napada?ima.

Sedlarevi?: Potvrda da je potrebna PU Vojvodine

?lanica Predsedništva Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Maja Sedlarevi? poru?ila je da nijedan incident za koji se makar sumnja da je izazvan me?unacionalnom netrpeljivoš?u ne sme ostati nerasvetljen.

sedlarevicOna je, reaguju?i na saopštenje Matica Aškalija u Novom Sadu, podsetila na nedavne napade na objekte ?iji su vlasnici pripadnici albanske nacionalne zajednice.

Sedlarevi? je ocenila da, nakon vesti da je napadnuta aškalijska porodica, policijsko saopštenje da su podnete prekršajne prijave protiv obojice u?esnika tu?e ne zna?i mnogo.

“Ako je do tu?e došlo zbog me?unacionalne netrpeljivosti prema pripadniku odre?ene nacionalne zajednice i jeziku koji govori, kazna mora biti oštrija. Ako nije, i to, tako?e, treba re?i”, istakla je funkcionerka LSV.

Sedlarevi? je zaklju?ila i da je ovo još jedna potvrda da je potrebna posebna Policijska uprava za Vojvodinu.

“Ne samo zbog bolje organizacije, ve? zbog njene višenacionalne, višejezi?ke i višekonfesionalne specifi?nosti”, dodala je ona.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!