Napadači na Miljuša bili su poznati policiji neposredno nakon napada!?

26 Feb 2017

U ekskluzivnom intervjuu za Fairpress UNCUT, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš otkriva da je policija istu noć nakon napada znala identitete dvojice muškaraca koji su ga napali

U ekskluzivnom intervjuu za Fairpress UNCUT, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš otkriva da je policija istu no? nakon napada znala identitete dvojice muškaraca koji su ga napali:

„Prije par godina prišao mi je na Op?inskom sudu jedan policajac i rekao mi da je radio tu no? kad su me pretukli i da su oni napada?e tu no? trebali „dizati“, ali da su se onda po?ele doga?ati neke ?udne stvari. Rekao je da ?e mi jednog dana, kad ode u mirovinu, možda re?i što se zapravo dogodilo.“

Miljuš je, podsjetimo, prije gotovo devet godina (2. lipnja 2008. godine) brutalno napadnut ispred zgrade u kojoj je živio. Imao je sre?u, kaže, što je njegov susjed, koji je nedaleko od mjesta napada ?istio kamion, vidio napad, zgrabio šipku za montiranje guma i krenuo vikati i tr?ati prema napada?ima. On ih je (susjed op.a) o?ito prekinuo u potpunom izvršenju namjere, jer su morali po?eti bježati, no pitanje je kako bi se sve završilo da susjed nije reagirao. Dušan Miljuš tada je zadobio potres mozga, a dijagnosticiran mu je i prijelom lijeve ruke, kojom je pokrio glavu i tako se obranio se od udarca koji bi mu vjerojatno, da su se stvari druga?ije odigrale, okon?ao život.

U razgovoru s Munirom Podumljakom za UNCUT, Miljuš po prvi puta iznosi i do sada nepoznate detalje iz istrage, pogotovo u dijelu doga?aja koji su prethodili napadu i spoznajama koje su istražna tijela imala o mogu?im po?initeljima. Iz spisa i dostupnih podataka proizilazi kako postoji mnogo nejasno?a i nedore?enosti koje su vezane uz ovaj slu?aj. Jedna od njih je i ?injenica da je prema dokumentima iz spisa razvidno da su locirani telefoni, u žargonu organiziranog kriminala poznati kao „specijali“ koji su se palili samo na podru?ju zagreba?kog naselja Knežija, te na podru?ju kojim se uobi?ajeno i frekventno kretao Dušan Miljuš, te u okolici zgrade u kojoj je živio.

„Nejasno je zašto policija po tome nije više istraživala, pogotovo jer su svi telefoni locirani u vremenu neposredno nakon izvršenja napada“, pita se Miljuš.

Neposredno nakon napada, na noge se digla cijela novinarska struka, reagirale su i me?unarodne novinarske organizacije, a ve? isto ve?er reagirala je i Europska komisija traže?i hitnu istragu i pronalaženje po?initelja. Na predmetu se angažirao i tadašnji Veleposlanik SAD u Hrvatskoj, Robert Bradtke, te je ponudio svu mogu?u tehni?ku pomo? ameri?ke Vlade na pronalaženju po?initelja i naru?itelja.

Izložen me?unarodnom pritisku da se prona?u napada?i i naru?itelji napada na Dušana Miljuša, tadašnji premijer Ivo Sanader na sjednici Vlade je verbalno napao Berislava Ron?evi?a, koji je u to vrijeme obnašao dužnost Ministra unutarnjih poslova, vezano uz slu?aj i zašto napada?i još uvijek nisu prona?eni, prisje?a se Miljuš. No, kasnije ?e se ispostaviti da je predmetna sjednica Vlade, u stvari bila samo dobro režirana predstava. Miljuš se za Fairpress kratko osvrnuo na ove doga?aje:

„Ron?evi? mi je nedavno rekao da je to tada bio samo Sanaderov spin, predstava kojom se trebalo pokazati kako politika žestoko radi na tome da se moj slu?aj privede kraju, da se na?u po?initelji, a da je zapravo situacija bila prili?no druga?ija.“

Naime, u satima nakon napada, zbog me?unarodnog pritiska ili ne, odreagirala je i Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) koja je primjenom tada dostupnih operativno tehni?kih mjera i analizom mobilnih komunikacija, neposredno nakon doga?aja došla do spoznaje tko su mogu?i po?initelji. Locirani su „specijali“, odnosno mobilni ure?aji i kartice koji se u komunikacijskom prometu nisu koristili prije ili poslije napada, dakle radi se o novoaktiviranim ure?ajima, koji se u organiziranom kriminalu koriste samo za jednokratnu uporabu kod izvršenja kaznenog djela. Iz dostupnih informacija u spisu, vidljivo je da je jedan od po?initelja po?inio „pogrešku“ koriste?i istu karticu i na drugom ure?aju, iz ?ega je postao vidljiv i njegov identitet, a onda i identitet drugih osoba koje su vjerojatno povezane sa napadom. Prema spisu, informacija o saznanjima SOA-e pravovremeno je dostavljena MUP-u, no o?ekivanog epiloga, odnosno uhi?enja nije bilo.

Uz sve navedeno, prema dostupnim dijelovima spisa, iako je tada i struka i svi klju?ni me?unarodni akteri zahtijevala da se pored napada?a prona?u i naru?itelji, od istoga se odustalo ve? na samom po?etku, jer niti jedna ozbiljna istražna radnja nije poduzeta u tom smjeru. Dakle, u vrijeme dok su novinari i aktivisti nosili majice s natpisom „Na?ite naru?itelje!“ i prosvjedovali pred nadležnim institucijama, s druge strane zida, napada?i na Miljuša bili su poznati policiji neposredno nakon napada. O?igledno, smijali su nam se u lice za vrijeme prosvjeda, znaju?i tko su vjerojatni po?initelji i daju?i opskurne izjave poput one ?uvene: „poduzimamo sve što je u našoj mo?i“.

Pri?a ?e se reaktivirati par godina poslije kada ?e u Zagrebu biti napadnut Josip Galinec, ?elnik Industrogradnje. Tada ?e se do?i i do drugih dramati?nih saznanja, no o tome opširnije uskoro!

(M. Podumljak i A. He?imovi?, Fairpress / Foto: Facebook Dušan Miljuš)

Podelite ovu stranicu!