Naopaki hibridi

10 Mar 2011

Vojvođanska poljoprivredna udruženja ogorčena su, ne toliko izborom Dušana Petrovića za ministra, koliko činjenicom da su poljoprivreda i trgovina spojeni, što znači da je agrar srozan i da ga mogu čekati samo gori dani

Ministarstvo trgovine oduvek je bilo nepotrebna izmišljotina, koja se u suštini bavila tu?im poslovima, jer nikada nije moglo da odlu?uje o suštinskim stvarima. Kada tu izmišljotinu spojite s poljoprivredom, onda dobijete naopaki hibrid s kratkim rokom trajanja ?ija je funkcija jedino politi?ka, i to zavo?enje reda do predstoje?ih izbora. Nikakvu reformu ovaj hibrid ne može da sprovede, jer je sam po sebi šizofren. Mora da obezbedi zaradu seljacima s jedne strane i istovremeno jeftine proizvode u prodavnicama. Ruku na srce, to bi bilo mogu?e kada bi agrarni budžet Srbije bio barem tri puta ve?i nego sadašnji. A ako bi selja?ka kasa bila tri puta ve?a, onda opet ne bi trebalo spajati trgovinu i poljoprivredu. I tako u krug.
Elem, u rekonstrukciji Vlade agrar i trgovina su spojeni, a kanditat za ministra novog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je nekadašnji ministar pravde, zamenik predsednika Demokratske stranke Dušan Petrovi?.

Gori dani zatim do?u

Svaki veliki igra? u poljoprivredi gurao je ovih dana svoga ?oveka na ministarsko mesto, imaju?i, naravno, u vidu samo svoju dobit i interese i o?ekuju?i da ?e se ponovo uvu?i u sistem podsticaja, da ?e mu država gledati kroz prste i žmuriti pred mahinacijama. Kada se malo slože kockice i uporede partijsko-biznismensko-komšijske relacije, nije teško zaklju?iti kome je to pošlo za rukom, kao ni to da ?e još itekako biti zavrzlama s ?ubrivom, cenom pšenice, da ?e monopol nad sojom biti još o?itiji… Sad je to manje bitno. Najgore je što se opet pokazalo da poljoprivredom diriguju biznismeni i politika, a to je i dovelo do toga da ostane i bez onog što je imala – resora i ministra.
Poljoprivredna udruženja, barem najve?a vojvo?anska, ogor?ena su, ne toliko personalnim rešenjem koliko ?injenicom da su poljoprivreda i trgovina spojeni, što zna?i da je agrar srozan i da ga mogu ?ekati samo gori dani. Listom najavljuju proteste, a zatražili su hitne razgovore s premijerima, i Vojvodine i Srbije.
Predsednik predsednik Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine Miroslav Ivkovi? u razgovoru za “Autonomiju” kaže da poljoprivrednici ne?e prihvatiti da se Ministarstvo poljoprivrede spoji s Ministarstvom trgovine.
– Nije nam jasno kako se jedan ministar može boriti za to da poljoprivredni proizvodi budu skuplji, a istovremeno prehrambeni jeftiniji. To je, prosto, nemogu?e – kaže on pitaju?i se i kako ?e novac u novom ministarstvu biti deljen. – Bojimo se da ?e se ubudu?e subvencionisati pravna lica, prera?iva?i, da ?e novac za poljoprivredu oti?i u te svrhe. Nažalost, znamo kako to izgleda i ne?emo to dozvoliti.

Poljoprivreda pokriva rasipni?ke troškove u trgovini

– Asocijacija ?e tražiti od premijera da Ministarstvo poljoprivrede bude izdvojeno od trgovine. Nije poljoprivreda ostvarila suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni ve?i od milijarde evra da bi pokrivala rasipni?ke troškove u trgovini! To je jedina grana koja uspešno radi i zaslužuje da ima ministra koji ?e voditi ra?una o poljoprivredi. Nismo ?uli još da je agronom dosad bio ministar pravde i ne možemo biti zadovoljni ni personalnim rešenjem. Jer, vodio je ve? poljoprivredu Slobodan Milosavljevi?, koji je vratio ?etiri milijarde dinara u buxet a nije želeo da ih rasporedi u agrar, tako da se, pou?eni tim iskustvom, plašimo da neko ko nije iz poljoprivrede ne može biti za nju zainteresovan – ukazuje Ivkovi?, napominju?i da Asocijacija, ali i druga udruženja, zahtevaju da ministar ne bude “?ovek partije ve? struke”.
Klub “100P plus” upozorava na to da nije vreme za smenu ministra jer se izbori bliže. Tako?e, resor poljoprivrde preuzima ?ovek koji nije iz te branše, ali, sve i da nije tako, novom ministru treba nekoliko meseci da pohvata sve konce i vidi kako dalje, vele u ovom udruženju.

Nema tu sre?e za seljaka

U svakom slu?aju, to je veliki hendikep i za agrar i za celu državu, s obzirom na rezultate koje poljopriveda ostvaruje. Ne treba zaboraviti da je Ministarstvo u proteklom periodu uradilo mnogo toga na približavanju našeg agrara Evropskoj uniji, što je od velikog zna?aja za integraciju Srbije, kažu u Klubu “100P plus.
I udruženju “Vojvodina agrar” ovih dana od poljoprivrednika i udruženja stiže mnogo zahteva za organizovanjem protesta zbog promena u Ministarstvu poljoprivrede.
– Nezadovoljstvo je ogromno i bojimo se da se, ako krene ta lavina i stihija, situacija ne?e mo?i kontrolisati. Stoga mislimo da je pametnije razgovarati u Vladi pre nego što poduzmemo korake u tom pravcu. Godina ide, setva po?inje, troškovi proizvodnje rastu… Ogromni su problemi za vratom poljoprivrednicima i najmanje im je sada ovo trebalo – kaže direktor “Vojvodina agrara” Pavle Pustaji?.
Teško da ?e seljaci uspeti da urade bilo šta jer zna se ko je i šta je novi ministar u svojoj stranci. U svakom slu?aju je mo?niji, uticajniji i nezgodniji od bivših ministara Saše Dragina i Slobodana Milosavljevi?a. S obzirom na to da je re? o mo?nom “demokrati” i uticajnoj politi?koj figuri možda bi i mogao sprati brljotine prethodnika. Ali, s obzirom na njegove dobro poznate veze s igra?ima koja vedre i obla?e u srpskoj poljoprivredi i sve njegove rabote s lekovima, gra?evinom… – nema tu sre?e za seljaka.

Ljubica Blitva – Troši?

Podelite ovu stranicu!