Nakon Hrvatske niko više u EU?

29 Jun 2010

Nepokolebljiv nemački stav da se zaustavi proširenje mogao bi da zada težak udarac politici Borisa Tadića

Da je Evropska unija potresena ekonomskom krizom i umorna od proširenja, i nije neka vest. Ali, nedeljnik „Nacional“ u najnovijem broju tvrdi da je nema?ka kancelarka Angela Merkel uverila ?lanice Evropske unije da se, nakon primanja Hrvatske, odustane od daljeg proširenja na jugoistok Europe. Tvrdi se i da su sve države koje pretenduju na ?lanstvo, o tome poslednjih dana poverljivo diplomatski obaveštene.
U prilog te teze navodi se odluka COREPER-a, Odbora stalnih predstavnika Saveta Evropske unije, da se Hrvatskoj dopusti otvaranje tri preostala poglavlja pregovora o punopravnom ?lanstvu, uz istovremeno odbijanje vode?e institucije Unije da raspravlja o zahtevu Srbije za kandidaturom.
Nepokolebljiv nema?ki stav da se zaustavi proširenje, moglo bi da zada težak udarac politici predsednika Borisa Tadi?a, koji je javnost uveravao da ?e Srbija u rekordnom vremenu u?i u evropski klub. Ono istovremeno izbija karte iz ruku zagovornicima teorije zavere, koji su godinama tvrdili da postoji neki scenario po kojem ?e Hrvatska na ?lanstvo u Uniji morati da pri?eka ostale države iz regiona.
Istovremeno, Belgija, koja 1. jula preuzima rotiraju?e predsedavanja EU, poru?uje da želi da postigne napredak s tri zemlje koje žele da se priklju?e Uniji: Hrvatskom, Islandom i Turskom.

?vrsta Angela Merkel

Nema?ka kancelarka još od marta 2009. ustrajava na tome da EU nema snage za dalje širenje dok ne konsolidira svoje institucije i unutrašnje odnose. Sada je Angela Merkel nametnula i Evropskoj uniji taj rezolutni stav.
I dok se u hrvatskim medijima naga?a kakve ?e to posledice imati na unutrašnju politiku Srbije, opšta je ocena da su odlukom COREPER-a Hrvatskoj otvorena i poslednja vrata za završetak pregovora u slede?ih nekoliko meseci, po mogu?nosti do kraja godine, kako bi na prole?e 2011. mogao da bude potpisan kona?ni sporazum i odre?en datum ulaska.
Hrvatska ?e možda još imati nekih poteško?a pri zatvaranju pojedinih poglavlja, posebno onog o pravosu?u ali, kako se u više navrata poru?ivalo iz Vlade u Zagrebu, ni na tom planu ne bi trebalo da bude ve?ih problema.
Odluka COREPER-a o Hrvatskoj mogu se protuma?iti samo kao iskaz želje ?lanica Unije da napokon skinu s dnevnog reda tu preduga?ku pri?u o hrvatskim pregovorima, ne samo zbog Hrvatske, nego još više zbog same Unije.

Belgijski plan

Belgija želi da nastavi da radi na tri pitanja na kojima je radila Španija, a to su pitanja Hrvatske, Turske i Islanda, ve? je poru?io belgijski poverenik za evropske poslove Šastel. Spomenuo je mogu?nost otvaranja novog poglavlja u pregovorima s Turskom tokom idu?ih meseci. Što se ti?e Islanda, on može da o?ekuje da ?e postati 29. ?lanica EU, nakon što Hrvatska bude primljena u ?lanstvo, verovatno 2011. ili po?etkom 2012. godine, ocenjuje agencija AFP.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!