Najveća zona slobodne trgovine na svetu

14 Feb 2013

Evropska unija i SAD odlučile su da krenu u proceduru formiranja najveće slobodne trgovinske zone na svetu. Očekuje se da „transatlantski trgovinski i investicioni savez“ postane prekretnica u globalnoj trgovini

Prate?i politi?ki dogovor postignut na Samitu SAD-EU prošle godine u Vašingtonu, dva najzna?ajnija trgovinska i investiciona partnera na svetu odlu?ila su da krenu u pregovore, koji bi u naredne dve godine trebalo da rezultiraju dogovorom o slobodnoj trgovini. U Briselu kažu da bi ovakav dogovor trebalo da dâ u ovom trenutku neophodan podstrek ekonomijama sa obe strane Atlantika, ali i da promeni sliku globalne trgovine kakva je danas.

Predsednik Evropske komisije, Žoze Manuel Barozo najavljuje: „Budu?i dogovor izme?u najvažnijih ekonomskih sila na svetu bi?e prekretnica. Zajedno formira?emo najve?u zonu slobodne trgovine na svetu. Naši pregovori postavi?e standarde ne samo za našu budu?u bilateralnu trgovinu i investicije, ve? i za dalji razvoj svetskih trgovinskih pravila.“

Integracijom do obostrane koristi

Svakoga dana poslovanje izme?u Evropske unije i SAD dostiže brojku od dve milijarde evra. Budu?i dogovor trebalo bi da integracijom i uklanjanjem barijera, kao što su tehni?ke regulative, standardizacija i sertifikati, dovede do privrednog rasta obe strane.

„O?ekujem da, kada bude u primeni, ovaj dogovor evropskoj ekonomiji donese stimulans od pola procenta celokupnog BDP Evropske unije. To zna?i desetine milijardi evra svake godine i desetine hiljada novih radnih mesta. To je odli?na perspektiva u trenutku kada polako ulazimo u proces oporavka od krize, a najvažnije od svega, to je podsticaj ekonomiji koji ne?e koštati ni centa poreske obveznike“, smatra Barozo.

Novi svetski trgovinski poredak

Pregovori oko postizanja, kako ga ve? zovu, „najve?i bilateralnog trgovinskog ugovora ikada“ trebalo bi da po?nu u prvoj polovini ove godine. Evropska komisija ?e sa svoje strane zemljama ?lanicama predstaviti mandat za pregovore, dok ?e, sa druge strane, ameri?ki Kongres u roku od 90 dana dati svoje zeleno svetlo za po?etak procesa, koji bi za dve godine, trebalo da rezultira najve?om zonom slobodne trgovine na svetu i postavi nova pravila i standarde za funkcionisanje globalne trgovine.

(Marina Maksimovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!