Najavljen novi protest zaposlenih u Apoteci Novi Sad

28 Jun 2016

Iako je iskazana spremnost i rešenost Grada da pomogne, adekvatna reakcija je ipak izostala

Zaposleni u Apoteci Novi Sad najavili su da ?e u sredu održati drugi protest zbog lošeg finansijskog stanja u toj ustanovi, preneo je portal 021.

Kako se navodi u saopštenju, nakon protesta koji je održan sredinom ovog meseca zaposleni nisu dobili zadovoljavaju?i odgovor na zahteve koji su predati predstavnicima Grada.

Tada je najavljeno da ?e se oformiti radna grupa koja bi trebalo da reši probleme ove ustanove, a bila bi sastavljena od predstavnika Apoteke i Grada. Me?utim, to se još uvek nije dogodilo, zbog ?ega ?e se radnici uputiti u novu protestnu šetnju do Gradske ku?e.

“Iako je iskazana spremnost i rešenost Grada da pomogne, adekvatna reakcija je ipak izostala. Svi napori zaposlenih da, u me?uvremenu, pokrenu dogovore, ostali su bez efekta. Posle prvog protesta zaposlenih sudbina Apoteke Novi Sad i dalje je neizvesna”, navodi se u saopštenju.

Radnici naglašavaju da je Grad Novi Sad, kao osniva? Apoteke, godinama unazad upozoravan na poteško?e u poslovanju Apoteke, kao i na kontinuirano gomilanje problema.

“Uprkos tome nastala je situacija da je zbog nagomilanog duga dovedeno u pitanje o?uvanje i održavanje zdravlja naših sugra?ana, ali i egzistencije porodica zaposlenih u Apoteci. Za nastalu situaciju i probleme u poslovanju nisu odgovorni zaposleni, i zbog toga od odgovornih zahtevamo da nam se obezbede normalni uslovi za rad, i redovna primanja”, poru?ili su ovoj ustanovi.

Pre najave formiranja radne grupe iz Kabineta gradona?elnika za 021.rs je re?eno da ?e se sa?ekati konstituisanje Republi?ke Vlade, te ?e, u saradnji sa Ministarstvom, pokušati da prona?e sistemsko rešenje za sve apoteke koje su suo?ene sa ovim problemom.

Podse?amo da dug Apoteke “Novi Sad” iznosi oko 233 miliona dinara, što je svrstava me?u najzaduženije državne apoteke, odmah posle pan?eva?ke i šaba?ke. Prema podacima Ministarstva finansija, Apoteka  ima preko 5.000 neizmirenih obaveza. Više o problemima u ovoj ustanovi možete pro?itati OVDE.

Protest apotekara po?e?e u 10 ?asova ispred Apoteke “Bulevar”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!