Nagrade 16. Videomedeje

18 Dec 2012

Urednici programa 16. Videomedeje, Ivana Sremčević Matijević i Dragan Živančević, birali su radove među 700 prijavljenih iz više od 50 zemalja

Nagradu “Sfinga” za najbolji video rad na 16. Videomedeji u Novom Sadu dobio je holandski autor Neil Beloufa za “Sans-titre”, rad baziran na stvarnom doga?aju – napadu terorista na vilu u blizini Alžira 90-ih godina, dok je nagrada “Bogdanka Poznanovi?” za najbolju medijsku instalaciju pripala Goranu Škofi?u iz Hrvatske za rad “Fronta” koji prikazuje obi?nog ?oveka koji umnožavanjem postaje neka vrsta korporacije.

Nagra?eni video rad “Sans-titre” rekonstruiše “memoriju sa nekoliko veoma sugestivnih elemenata”, predstavljaju?i “kompleksan eksperiment u slaganju višestrukih slojeva reprezentacije”, naveo je u obrazloženju žiri 16. medunarodnog video festivala Videomedeja, koji je prikazao u takmi?arskom programu od 14. do 16. septembra 49 video radova i 15 medijskih instalacija.

Specijalno priznanje dobio je Alexei Dmitriev iz Rusije za video rad “Hermeneutics”, kratko opisan kao ratni film.

“Pro?iš?en komad filmske mašinerije sa dobrim tajmingom u kome su rat i festival redukovani do njihovog najmanjeg zajedni?kog sadržatelja – tehnologije”, stoji u obrazloženju žirija, koji su ?inili Aleksandar Davi? iz Srbije, Harald Hund iz Austrije i Manuel Saiz iz Španije.

Nagrada “Bogdanka Poznanovi?” pripala je Škofi?u za medijsku instalaciju “Fronta” u kojoj, kako je istakao žiri, koristi “nekoliko elemenata sa maksimalnom efikasnoš?u u evociranju društvenih i prostornih odnosa, kao i struktura reda”.

Autorka iz Finske Reeta Neittaanmäki dobila je specijalno priznanje tro?lanog žirija za medijsku instalaciju “Lilliput”.

Žiri je naveo da je posebno impresioniran na?inom na koji taj rad kombinuje dva posebna odnosa – “odnos gledaoca prema instalaciji kao objektu, a zatim i gledaoca sa crtanim karakterom unutar realnosti koju rad uspostavlja”.

Tema rada je virenje i njegovi razli?iti oblici u društvu, kao što su reality programi i kamere za video nadzor.

Urednici programa 16. Videomedeje, Ivana Srem?evi? Matijevi? i Dragan Živan?evi?, birali su radove me?u 700 prijavljenih iz više od 50 zemalja.

Festival je realizovan u Studiju M u produkciji Udruženja za video umetnost Videomedeja, a podržali su ga Gradsko ve?e za kulturu Grada Novog Sada, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Vojvodine i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!