Nagrada za manjine Mađarskom kulturnom centru u Subotici

12 Aug 2011

Nagrade za manjine koje dodeljuje premijer Mađarske biće uručena u okviru centralnih državnih proslava povodom 20. avgusta, mađarskog nacionalnog praznika, na svečanosti koja će dan ranije biti organizovana u Parlamentu Mađarske

Ma?arski kulturni centar “Nepker” iz Subotice, koji je osnovan pre 140 godina, ovogodišnji je dobitnik Nagrade za manjine koje dodeljuje premijer Ma?arske.
Ovo priznanje za istaknute aktivnosti u javnom životu, obrazovanju, kulturi, verskom životu, nauci, informisanju i ekonomskom samoorganizovanju u korist ma?arskih zajednica izvan granica Ma?arske dodeljuje se pojedincima i organizacijama iz Ma?arske i izvan njenih granica.
Kako je preno današnji Ma?ar So (Magyar Szo), nagrada ?e biti uru?ena u okviru centralnih državnih proslava povodom 20. avgusta, ma?arskog nacionalnog praznika, na sve?anosti koja ?e dan ranije biti organizovana u Parlamentu Ma?arske.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!