Nagrada INSP-a za Liceulice

31 Aug 2017

Pored finalista, u konkurenciji je bilo čak 110 uličnih novina iz 35 zemalja, objavljenih na 24 jezika

Magazin Liceulice osvojio je prvu nagradu u kategoriji naslovnih stranica na godišnjem samitu Svetske asocijacije uli?nih novina (INSP), za naslovnicu koju je dizajnirala Sanja Stojkov.

Nagrade INSP-a dodeljene su u Man?esteru u 11 kategorija, kao što su najbolja fotografija, najbolja naslovnica, najve?i napredak, najve?a uklju?enost prodavaca, najbolji dizajn…

Liceulice je do sada bilo nominovano šest puta i našlo se u najužem izboru u nekoliko kategorija.

Nagradu za najbolju naslovnicu dobilo je za prošlogodišnji broj pove?en rodnoj ravnopravnosti, a u najužem izboru bile su i uli?ne novine iz Danske, Meksika, Gr?ke, Norveške, SAD, Južnoafri?ke Republike i Tajvana. Pored finalista, u konkurenciji je bilo ?ak 110 uli?nih novina iz 35 zemalja, objavljenih na 24 jezika.

U žiriju su bili stru?njaci u oblasti izdavaštva, socijalnog biznisa i društvenog aktivizma.

Autorka nagra?enog rada Sanja Stojkov, stalna saradnica magazina Liceulice, rekla je da je za nju ve? sam izlazak tog broja bila mala pobeda.

“Tada nisam mogla ni da zamislim da ?e naslovnica dobiti internacionalno priznanje. Jako sam sre?na zbog nagrade, ali pre svega mi je drago što sam imala priliku da doprinesem radu jedinih uli?nih novina kod nas koji imaju za cilj i pomo? marginalizovanim grupama i edukaciju ?itaoca. Tema broja bila je jako osetljiva, ali sa agresivnim dizajnom uspeli smo da privu?emo pažnju kako publike tako i žirija koji je prepoznao problem i moju interpretaciju. Osvojili smo nagradu, ali ne i borbu. Zato je pred nama još mnogo toga na ?emu treba raditi. Podrška je zaista važna”, poru?ila je Sanja Stojkov.

Nagrada je, kako je naveo INSP u saopštenju, samo jedan vid priznanja za izuzetna dostignu?a magazina Liceulice u proteklim godinama.

Redakcija tih uli?nih novina izrazila je zadovoljstvo zbog nagrade i me?unarodnog prepoznavanja njenog rada, navode?i da joj je to još ve?i motiv i podsticaj da nastavi dalje još bolje, uprkos stalnim, pre svega finansijskim poteško?ama.

Nagrade u uru?ili predsednik INSP-a Serge Lareault i izvršna direktorka Maree Aldam. Lareault je tom prilikom primio nagradu za životno delo – za doprinos INSP-u, a najavio je povla?enje sa te funkcije.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!