NADEŽDA MILENKOVIĆ: Saučešće

18 Dec 2014

Možemo se tešiti time da ova vlast bar nije krenula stopama turske vlasti koja uveliko hapsi novinare, producente, direktore medija zbog navodnog kovanja zavere protiv vlasti

Kako se zove to kad jedan ministar bude raskrinkan u pokušaju malverzacije? U nekoj ure?enoj zemlji to bi se zvalo ”razlog za ostavku”, u našoj bi se zvalo ”uhva?en sa prstima u pekmezu” samo kad bi on bio ?lan neke druge, a ne ove koalicije. A kako se zove to kad posle kompletna vlada usvoji ministrovu nezakonitu odluku o prenameni para iz budžeta? Pa, opet zavisi od toga u kojoj zemlji se dešava. U nekoj ure?enoj to bi se zvalo ”sau?eš?e u nezakonitim radnjama”, u našoj bi se zvalo – sau?eš?e gra?anima i gra?ankama, samo kad bi imao ko da nam izjavi to sau?eš?e. Ovako, ostaje nam samo da ga izjavimo sami sebi. Ako ?e nam od toga biti lakše.

A ako nam od toga ne?e biti lakše, možemo se tešiti time da ova vlast bar nije krenula stopama turske vlasti koja uveliko hapsi novinare, producente, direktore medija zbog navodnog kovanja zavere protiv vlasti. Kod nas takvih hapšenja nema. Doduše, ne zato što vlast nije voljna da hapsi neistomišljenike, ve? zato što, ako je verovati baš ministru iz prethodnog pasusa, kod nas zavere kuju inostrane sile koje jednog dana puste dron, drugog puste Šešelja, tre?eg ne puste Južni tok, a sve u nameri da destabilizuju ovu vlast kojoj niko nije ravan.

Ma šta ravan, niko joj nije ni do kolena! Posle dosadašnjeg ube?ivanja javnosti da je ova vlast u svemu mnogo, mnogo bolja od Tadi?eve, Koštunicine, ?in?i?eve, pa i od same sebe iz devedestih, sad je na delu ube?ivanje da je bolja i od Tita (neka se spreme dinastije Kara?or?evi?, Obrenovi?, Nemanji?…). Najnoviji ”dokaz” predstavlja takozvani kineski samit koji ?e, prema najavama ministarke saobra?aja, biti najbrojniji me?unarodni skup još od samita nesvrstanih potkraj sedamdesetih. Dobro, ako su ve? prevideli ?injenicu da je Tito osamdesete i mrtav uspeo da okupi mnogo više svetskih lidera i to na neprofitnoj sahrani, a ne nekakvom biznis sastanku, kako je mogu?e da su, kad se ve? porede sa samitom nesvrstanih, zaboravili onaj beogradski iz 2011. godine? Tako što je tada na vlasti bila Demokratska stranka pa se to ne ra?una ili tako što je stotinak lidera iz sveta u zbiru radikalno manje od petnaestak premijera iz centralne i južne Evrope? Ili tako što misle da, ako je ve? ministru iz prvog pasusa moglo ono da pro?e, što ne bi sad i ministarki iz poslednjeg prošlo ovo?

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!