NADEŽDA MILENKOVIĆ: Rečnik za početnike

15 Jan 2014

Kad istina ne zvuči lepo, vi lepo ispričajte neistinu

Ako je najta?nije objašnjenje reklame da je to ”lepo re?ena istina” (ako nije re?ena na dobar – kreativan i interesantan – na?in, to nije reklama nego informacija, a ako je ispri?ana na dobar na?in, ali neistina, to je obmana) onda je najta?nije objašnjenje politike da je to – lepo re?ena neistina.

Jer, kad istina ne zvu?i lepo, vi lepo ispri?ajte neistinu. Pa tako, umesto da kažete: ”mi smo gladni vlasti”, što svakako ne zvu?i lepo, vi lepo kažete: ”mi želimo da preuzmemo odgovornost”. Tako ne ispadnete alavi na vlast nego – odgovorna vlast. A ako vas nekada kasnije neko bude naivno držao za re? pa vas pozove na odgovornost, vi lepo kažete: ”mi ?emo cenu platiti na izborima” i – nikom ništa. Ta?nije, vama nešto (u kešu, poslovima, nekretninama), a gra?anima ništa od toga.

Ako je u pitanju preuzimanje vlasti na lokalnom nivou, onda možete i dalje koristiti davno ustoli?enu frazu da ”vlast treba da se upodobi”, mada je politi?ki jezikoslovci sve re?e preporu?uju jer bi neko, manje blagonaklon, mogao da se uhvati za koren re?i pa da vas optuži kako želite podobnu, a ne dobru vlast. No, ako vam se tako nešto i desi, optužite i vi njega. Ne da je ustaša ili izdajnik (te su re?i izašle iz mode još pre dve sezone) nego da je on lopov koji je oplja?kao zemlju (i narod, svakako ne propustite da pomenete narod! Narod, doduše, ima uže ali zato ubita?nije zna?enje nego nacija te se stoga uvek toplo preporu?uje).

Tre?a mogu?nost, naro?ito pogodna za pokrajinski nivo je da, umesto ”dajte nam vlast”, govorite ”hajde da proverimo legitimitet vlasti”. Ako vam neko uzvrati da je legitimitet vlasti ve? proveren na prethodnim izborima, pozovite se na neura?unljivost. Ne svoju, naravno, nego na neura?unljivost bira?a – nisu ura?unali mogu?nost da ?ete možda baš vi biti republi?ka vlast. Pa su zaokruživali one koje su hteli, a nisu smeli.

E, sad, kojim ?ete re?ima objasniti traženje prevremenih republi?kih izbora, to još nije definisano re?nikom. Možete sportskim re?nikom, kao kod rekonstrukcije vlade (”umorili su se”, ”ne mogu da istr?e celu trku”, ”ne mogu da presko?e visoko podignutu lestvicu”…). Krkobabi? nije u formi da presko?i ni nisko postavljenu lestvicu, to je vidljivo golim okom, kao što golim okom nije vidljivo da Ugljanin tr?i niti da bilo šta radi. Nesportski, ta?nije dežmekasti izgled premijera ve? govori sam za sebe, ali ga možete povremeno faulirati ili mu udariti bananu ispod koša.

Jedino je važno da se ne zanesete pa da zabijete neki autogol. Jer, možda ne u?ete u rekonstruisanu vladu pa ste džabe rušili. Zato je ipak bolje odmah tražiti raspuštanje skupštine pa se samo sladiti poslani?kim mestom (i imunitetom).

Naravno, kao razlog za prevremene izbore uvek možete koristiti izraz ”skra?ivanje mandata”. To je jedan elegantan na?in da izbegnete nezgodne fraze kao što su ”pala vlada” i ”skupština se raspušta” (jer vas uvek neko može upitati – a zašto kad ste tako dobri i imate ve?inu?).

Samo imajte u vidu kako se olupao prethodnik koji je inaugirisao taj neustavni termin ”skra?ivanje mandata”.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!