NADEŽDA MILENKOVIĆ: Premijer liga trči počasni krug

23 May 2017

Raspisano je novo natecanje – za premijera. Ova vlast voli napetost, već i zato što naprosto ne može da postoji bez neprekidne izborne groznice. A šta ćete bolje u sezoni godišnjih odmora nego izbore?

?im je premijer pobedio na natecanju za predsednika, raspisano je novo natecanje – za premijera. Odlaze?i predsednik se prvi prijavio (priželjkuju?i valjda „ruski scenario“), ali je – pošto mu je premijer u javno-privatnom partnerstvu osnovao kancelariju za odnose sa Kinom i Rusijom – izgleda ispao iz daljeg takmi?enja. U kvalifikacijama (ali ne nužno i sa kvalifikacijama) za titulu prvaka u vladi ostali su bivši i sadašnji ministri.

Borba je za sada fer i sportska – ponajviše zato što niko ne sme da istakne kandidaturu. Jer je pravilo ovog takmi?enja da jedino sudija sme da imenuje takmi?are. A on to uporno odbija da uradi i pominje samo brojeve. Ne brojeve koje bi takmi?ari trebalo da nose na dresovima, ve? brojeve kojima izražava koli?inu kandidata o kojima razmišlja.

Ako borba i iza?e iz okvira fer-pleja, to nikako ne zna?i i me?usobni obra?un. Naprotiv, ministar inostranih poslova se obra?unava samo sa pretprošlim predsednikom države (sa kojim je tako?e bio u, tada vladaju?oj, koaliciji, štaviše „u nacionalnom pomirenju“), dok gradona?elnik Beograda na dve strane Politike obra?unava – svoje uspehe. (Budu?i da se radi o zakupljenom prostoru, a gradona?elnik tvrdi da nema novca ni za školovanje sopstvene dece pa moraju da ih dobrovoljno školuju gradona?elnikovi prijatelji, postavlja se pitanje: ?ijim novcem je pla?en ovaj dvostrani oglas?)

Ima takmi?ara i koji obra?unavaju emocije. Pa tako bivši ministar pravde izražava strah da ?e biti teško naslediti ovakvog premijera, a guvernerka Narodne banke tugu što ?e morati da se izabere novi premijer koji, za razliku od sadašnjeg, „ne?e umeti da za tri minuta izra?una ekonomske rizike“, dok ministar policije izražava – nadu. Ali ne da ?e postati premijer (jer tu nadu niko ne sme javno da izrazi da ne bi ispao iz daljeg takmi?enja), ve? nadu da niko ne?e organizovati kontramiting kad on bude organizovao miting podrške inauguraciji novog predsednika.

Odakle mu uopšte ideja da bi neko mogao da organizuje kontramiting? Pa, video je u medijima. Doduše, ne da se sprema kontramiting (jer da bi se on spremao, mora prethodno da je zakazan miting), nego – protest na dan inauguracije. Pa tako ispada da je zapravo ministar policije zakazao kontramiting, a onda prvobitni skup javno osudio kao kontrakontramiting. (Izgleda da ovaj put nije dobro povezao „neka lica sa nekim prostorima“.)

No, ma kakvu igru da su do sada pokazali ovi i ostali takmi?ari u našoj premijer ligi, mogu?e je da se utakmica uopšte ne?e završiti nego ?e se nastaviti i u letnjoj sezoni. Ne samo zato što bi je to u?inilo još napetijom, a bog nam je svedok da ova vlast voli napetost, ve? i zato što ona (vlast, a ne utakmica) naprosto ne može da postoji bez neprekidne izborne groznice. A šta ?ete bolje u sezoni godišnjih odmora nego izbore? Neko bi rekao da vlast tako namešta utakmicu, ali bi vlast rekla da tako – podsti?e doma?i turizam. Jer je njoj samo rast BDP-a na pameti.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!