NADEŽDA MILENKOVIĆ: Osvajanje neslobode

26 Dec 2012

Ono što je počelo devedesetih bacanjem cveća na tenkove i televizijskim prenosom svadbe paravojnog komandanta, pretvorilo se u eksplicitno ili prećutno odobravanje, a često i slavljenje mirnodopskog vojevanja po stadionima i ulicama

Na zidu lokalnog supermarketa kaligrafski ispisan (?irilicom dakako) grafit ”Ratko Mladi? heroj” i u nastavku ”Uroš Miši?” (tu je ponestalo zida, ali pretpostavljam da bi epitet bio sli?an). Na internet zidu lokalnog funkcionera demokratske stranke – fotografija sa generalom osu?enim za zlo?ine na Ov?ari i, umesto grafita, veliki pozdrav.

Dobro, u marketingu postoji izreka da je bolje dobiti i negativan publicitet nego nikakav, ali vam se uvek preporu?uje da ipak pokušavate da dobijete pozitivan. Negativan ?e vam se isplatiti samo ako ste anonimna stažistkinja u Beloj ku?i ili ostarela starleta u svojoj ku?i (u kojoj snimite porni? koji stigne u medije u koje posle stignete i vi). Ili ako ste rešeni da gradite imidž skandal-majstora, ali bi vam bolje bilo da imate u vidu da bi jednom taj imidž mogao da vam se obije o glavu – ako poželite neku funkciju koja zahteva druga?iji imidž, kao što je funkcija upravnika pozorišta za mlade, na primer.

Ali da vam je mnogo bolje da dobijete negativan nego pozitivan publicitet – to pravilo marketinška teorija još nije iznedrila. Naša praksa jeste. Dovoljno je da ste optuženi ili još bolje osu?eni za neko krivi?no delo i to vam je najkra?i put do srca obožavalaca i stvarnih i virtuelnih zidova po kojima ?e vas slaviti.

Ono što je po?elo devedesetih bacanjem cve?a na tenkove i televizijskim prenosom svadbe paravojnog komandanta, a nastavilo se stajanjem u stavu mirno pred ”gospodinom Legijom”, kako ga je oslovljavao tadašnji ministar policije, na kraju se, kad je ponestalo ratova i vanrednog stanja, pretvorilo u eksplicitno ili pre?utno odobravanje, a ?esto i slavljenje mirnodopskog vojevanja po stadionima i ulicama. A svi ti koji su vojevali o?ekivali su, i dobijali materijalnu i politi?ku mo?. O?ekuju je, i dobijaju je, i ovi sadašnji. Doduše, njihovi komandanti nose lister umesto maskirnih odela, ali ratuju za iste ciljeve. Osvaja?ke.

Spisak po spisak nepodobnih, ulica po ulica zabranjenog okupljanja, bomba po bomba ispod prozora ili automobila ”izdajnika”. Mic po mic i eto njih u lokalnoj vlasti. Za po?etak. A gde ?e im kraj biti? U republi?koj vlasti, a odatle do Generalne skupštine UN je samo par koraka.

Jedina šansa nam je da sadašnja vlast po?ne borbu protiv njih. Ne zbog nas, naravno, kao što ni prethodna nije, nego – zbog sebe. Jer, ako su oni osvojili vlast postavljaju?i table sa natpisom ”Bulevar Ratka Mladi?a” po Bulevaru Zorana ?in?i?a i ?aste?i ljude demokratske orijentacije nadimcima ”ustaša”, ”izdajnik”, ”pla?enik”, zašto bi njihova nova, evro mirotvorna retorika bila milija bira?ima na slede?im izborima od iste ustaško-izdajni?ko-pla?eni?ke retorike koju ?e imati njihovi novi protivnici? A ima?e je sigurno jer trenutno niko ne pokriva taj prostor koji uživa podršku bira?a, crkve, akademije… Naro?ito ako povuku te, toliko najavljivane, teške i bolne poteze. Zato bi im bolje bilo da na vreme obezbede društvenu klimu u kojoj nikada više ekstremisti ne?e dobiti ve?inu. Pa, ako se i mi okoristimo od toga, nije neka velika šteta.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!