NADEŽDA MILENKOVIĆ: Ostavka, pa šta?

12 Feb 2013

Tamo gde su ministri samo državni službenici, tražiti njihovu ostavku ne mora da se, kao kod nas, tumači kao napad na celu partiju kojoj pripadaju i na celu vladu

Ministarka prosvete u vladi Angele Merkel dala je ostavku jer ju je fakultet optužio da je u svojoj doktorskoj disertaciji od pre tridesetak godina navodila citate bez znakova navoda. Istu vladu je, zbog iste optužbe, ranije ve? napustio jedan ministar.

Kakve to veze ima sa nama? Nikakve, naravno. Ne zato što nikome ne bi palo na pamet da proverava školske radove ministara, ve? zato što, ?ak i kada bi se javnosti predo?ilo da je bilo neregularnosti u ne?ijim obrazovnim postignu?ima, to ovde, kao što vidimo, nije razlog za ostavku ?ak ni nižih državnih ?inovnika, a kamoli ministara. A naro?ito ne predsednika države.

A i zašto bi bio za ostavku neki akademski blam, pa još i od pre tri decenije, kad takav efekat ovde ne izazove ni aktuelni i mnogo manje akademski blam? Nismo mi Japan pa da ministar podnese ostavku samo zato što je na TV snimku delovalo da je pijan, iako je možda bio, kako je i sam tvrdio, samo pod dejstvom jakih lekova. A naro?ito nismo Japan u kojem taj isti ministar, smatraju?i da je osramo?en, zatim izvrši samoubistvo.

No, glavna razlika izme?u nas i zemalja u kojima ministri podnose ostavke pod pritiskom javnosti nije u tome što kod nas ministri ne podnose ostavke pod pritiskom javnosti, a naro?ito ne pod pritiskom savesti, nego u tome što u normalnim državama ostavka jednog ministra (ili ?ak ?etiri kao u vladi Angele Merkel) ne podrazumeva i pad vlade. Jer, tamo gde su ministri samo državni službenici koji su se zakleli da ?e delati u najboljem interesu gra?ana i društva, tražiti njihovu ostavku ne mora da se, kao kod nas, tuma?i kao napad na celu partiju kojoj pripadaju i na celu vladu, pa i celu budu?nost države. Tamo gde su ministri samo državni službenici koji su se zakleli da ?e delati u najboljem interesu gra?ana i društva, njihova ostavka izazove samo kratkotrajan interes u javnosti. Jer je suštinski rezon: ostavka, pa šta? Izblamirali su se, javnost je to osudila i normalno je da su dali ostavku. Na njihovo mesto ?e do?i neko drugi i vlada ?e opstati. Kod nas je upravo obrnuto. Izblamirali su se, javnost je to osudila, pa šta? Normalno da ne?e dati ostavku. Osta?e na svom mestu ili ?e vlada pasti.

Jer mi još nismo ure?ena država. A kad ?emo – ne znamo.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!