NADEŽDA MILENKOVIĆ: Neka igre počnu!

22 Aug 2016

Dok su se sportisti borili na Olimpijadi, političari su se borili na domaćem terenu. Ovi prvi u sportskom, ovi drugi u nesportskom nadmetanju. Ali su i jedni i drugi imali duele sa Hrvatskom

Ne, ovo zaista nije fer. Svi ve? dve nedelje pri?aju samo o borbama sportista na Olimpijadi, a niko da oda priznanje borbama politi?ara. Sre?om, i toj nepravdi dolazi kraj. Neravnopravna borba politi?ara i sportista završava se ve? danas. I, ako ste mislili da su vam sportisti pokidali sve živce i izazvali vam poreme?aj spavanja, ?ekajte da sad vidite kako tek to rade profesionalci.

I tako, dok su se sportisti borili na Olimpijadi, politi?ari su se borili na doma?em terenu. Ovi prvi u sportskom, ovi drugi u nesportskom nadmetanju. Ali su i jedni i drugi imali duele sa susednom Hrvatskom. S tim što su se ovi prvi borili tako da smo svi mogli da posmatramo, dok su se ovi drugi borili svako na svom terenu i svako samo pred svojom doma?om publikom. Jedni po olimpijskim pravilima, drugi kao po pravilu – bez pravila. Ovima prvima sudile su me?unarodne sudije, ovima drugima me?unarodne sudije nemaju šta da kažu, osim onog roditeljskog: budite dobri i lepo se provedite. Što oni i rade – budu dobri pred sudijama i lepo se provode bez njih.

No, dok je takmi?arima na Olimpijadi publika samo pružala podršku, ovima drugima je publika utr?avala na teren i aktivno se uklju?ivala u borbu. Ne protiv Hrvata, sre?om, mada se više puta ?inilo da se baš to od nje o?ekuje, nego protiv – doma?ih protivnika. Pa je tako izvesni Savez komunisti?ke omladine Jugoslavije održao protest protiv Zaštitnika gra?ana i uspeo, mada više nego malobrojan (desetak ljudi), da izazove medijsku pažnju kakvu nisu izazvale ni protestne šetnje desetina hiljada. Istovremeno, doma?a publika je ”prijavama mnogobrojnih korisnika” uspela i da izdejstvuje da YouTube blokira zvani?ni kanal Zaštitnika gra?ana zbog ”nasilni?kih i uvredljivih sadržaja” (?!).

A sada, kad se Olimpijada najzad završila i kad je medijska blokada otklonjena, politika ponovo može da povrati svoju dominaciju. Doduše, nije to bila totalna medijska blokada, jer mi ipak, ma šta zlobnici insinuirali, ne živimo u totalitarnom režimu, ali, nat?ove?anski napori koje su politi?ari morali da ulože prepuštaju?i deo medijskog prostora sportistima iz ?itavog sveta kona?no dolaze na naplatu. Prave igre mogu da po?nu.

Veliki povratak na scenu objavljen je, kako i dolikuje – velikim re?ima. Vladina kancelarija za medije najavila je ve? za danas održavanje vanredne konferencije ”na kojoj ?e premijer odgovoriti i na mnoge laži i neistine koje su povodom ulaganja države u vrhunski sport, poslednjih dana u javnosti iznosili pojedini politi?ari i neki medijski poslenici”.

Koliko je tema konferencije i hitna i bitna dokazuje nam valjda koriš?enje dubleta: i laži i nestine. Samo fali još i da su necenzurisane pa da znamo šta nas ?eka. Ovako, ostaje nam slatka neizvesnost ko je još, osim jednog vaterpoliste (kojeg je kolega rva? odmah demantovao na svojoj Facebook strani) prigovorio (ako je prigovora i bilo, odnosili su se na amaterski, a ne vrhunski sport), a naro?ito – ko je iznosio laži (i neistine!) o ulaganju države?

Jer, o ulaganju države u sport govorio je jedino premijer. Prvo – da ?e država prestati da ulaže u fudbalske klubove, a onda i da on nema snage da to ulaganje prekine, kao što nema snage ni da se izbori sa huliganima u sportu.

Ali, nije valjda da bi premijer zakazao konferenciju da bi na njoj govorio o sebi?!

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!