NADEŽDA MILENKOVIĆ: Legitimaciju na sunce

13 Feb 2014

Čak i da nas sve legitimišu i da svi kažemo da smo bezrezervno za njih, to izgleda da neće biti dovoljno

Ve? mesecima slušamo kako Srpska napredna stranka traži legitimisanje. U nekim drugim, normalnim okolnostima to bi zna?ilo da žele da nam pokažu svoje isprave i da se tako legitimišu pred nama bira?ima: da ta?no znamo ko su, šta su, odakle su, kuda su pošli… pa da znamo sa kim imamo posla.

Ali, u ovim našim, nenormalnim okolnostima, oni zapravo ho?e da legitimišu nas. Da nas legitimišu na izborima, po novinarskim redakcijama, po javnim ustanovama i preduze?ima, a bogami i po ku?ama u sitne no?ne sate, ako zatreba. Ime i prezime? Tako i tako. Mati?ni broj? Taj i taj. Jesi li ti bezrezervno za nas? Pa ti, maj?in sine, kaži da nisi, ako smeš.

Me?utim, ?ak i da nas sve legitimišu i da svi kažemo da smo bezrezervno za njih, to izgleda da ne?e biti dovoljno. Bi?e potrebno da se dokazujemo i delima, a ne samo re?ima. Ho?eš li da pišeš nešto protiv nas? Ho?eš li možda i da uradiš nešto što nije u našem najboljem interesu – da napraviš neku parodiju možda ili da ispri?aš neki vic koji nama nije smešan?

No, ?ak i da svi obe?amo da ne?emo praviti nepodopštine – kako da nam veruju? Šta im garantuje da ne?emo napraviti neku glupost makar na internetu? Pa ipak smo mi narod koji pobožno veruje da nema šanse da se baš njemu nešto desi. Pogledajte nas samo za volanom – nema te duple linije koja ?e nas spre?iti da obilazimo kolonu, niti te krivine koju ne?emo ise?i. Na kraju krajeva, mi smo izmislili onu oksimoronsku dijagnozu ”raditi u korist svoje štete” – ko ne veruje nek pogleda samo koga smo sve dovodili na vlast.

A pošto nas oni, kako sami kažu, tako dobro poznaju – nema im druge nego da uvedu neki zakon koji bi nas dozvao pameti. Uostalom, to su radili i raniji režimi. Osamdesetih smo imali zakon o zaštiti imena i dela Josipa Broza, devedesetih lika i dela poslanika (bože, da li su ti zakoni još na snazi), dvehiljaditih zabranu povrede njihovog ugleda i ?asti… Pa što ne bismo imali i neki zakon kojim bi se štitili lik i delo Prvog ?oveka vlasti?

Imaju?i u vidu našu sklonost da samo proslavljamo neke godišnjice, umesto da radimo ono što je vredno slavlja, može nam se desiti da, umesto stogodišnjice Prvog svetskog rata za koju se pripremamo, proslavimo tridesetogodišnjicu Orvelove 1984. za koju se nismo spremili.

Pa, kao što re?e predsednik države: sre?ni nam izbori, junaci.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!